Dette melder Egmont.

Axpo har tilrettelagt for et langsiktig kjøp av fornybar energi produsert av Soltech Energy Solutions for Egmont, et av Nordens største mediekonsern. Partene har inngått en sjuårig avtale om kjøp av strøm og bygging av en 11 MW solcellepark utviklet av Soltech Energy Solutions. Solcelleparken er planlagt å være i drift sommeren 2024, og vil være lokalisert i nærheten av Falkenberg i Sør-Sverige.

Anlegget vil årlig levere cirka 11 GWh fornybar elektrisitet til nettet, tilsvarende gjennomsnittsforbruket til omtrent 1 200 norske husholdninger. Solcelleparken vil dekke 50% av Egmonts strømforbruk i Norge og Sverige. Tidligere har Egmont inngått en PPA for en dansk solcellepark på Badskjær i Nordjylland, som ble satt i drift tidligere i år og vil dekke over 90% av Egmonts strømforbruk i Danmark.

- Vi er stolte av å være ledende i mediebransjen når det gjelder denne typen investeringer i fornybar energi, sier Raphaëlle Stewart, Sustainability Manager i Egmont. Foto: Egmont
- Vi er stolte av å være ledende i mediebransjen når det gjelder denne typen investeringer i fornybar energi, sier Raphaëlle Stewart, Sustainability Manager i Egmont. Foto: Egmont

– Da vi satte oss målet om 100 % grønn energi fra 2022, ønsket vi også å jobbe for en fornybar strømforsyning som kan gjøre en forskjell i energisektoren, og å bruke vår størrelse som konsern til å realisere dette. Disse ambisjonene har ført til det unike og spennende samarbeidet med Axpo og Soltech Energy Solutions. Vi er stolte av å være ledende i mediebransjen når det gjelder denne typen investeringer i fornybar energi. Denne avtalen er en viktig del av vår 'Go Greener'-reise," sier Raphaëlle Stewart, Sustainability Manager i Egmont.

David Eickhoff, Senior Originator i Axpo Sverige AB, legger til:  

 – Samarbeid er nøkkelen til energiomstillingen, og vi er svært glade for å kunne kunngjøre denne suksesshistorien i en utfordrende tid for energimarkedene. Soltech Energy Solutions' grønne kraftproduksjon, Egmonts satsing på innkjøp av grønn kraft og Axpos løsninger for sikringsstrukturering og handel med faktisk energi, har alle vært like viktige for denne avtalen. Ved hjelp av vår ekspertise og lange erfaring med kraftkjøpsavtaler klarte vi å strukturere avtalen slik at den passet alle involverte parters behov. 

– Soltech Energy Solutions er stolte av å bygge denne solcelleparken, som vil bidra til det grønne skiftet i Sverige og Norge. Samarbeidet med Egmont og Axpo, begge med høye bærekraftsambisjoner, er virkelig givende. Samarbeid som dette er et godt eksempel på betydelige og avgjørende investeringer i storskala solcelleanlegg, sier Fredrik A. Svensson, Director Utility PV i Soltech Energy Solutions.