I konkurranse med Stranda og Namsos kommune, stakk Sola kommune av med seieren. Juryen bestod av Kristin A. Dale (Agder Energi), Frederic Hauge (Bellona), Frank Jaegtnes (Elektroforeningen EFO) og Nils Klippenberg (Siemens), melder Elektroforeningen.

Sola kommune kan vise til en solid økning i elektrifiseringsgrad og en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Kommunen utmerket seg særlig med gode tiltak innenfor transportsektoren, fra enkle og innovative løsninger med el-sykler og bildeling til større initiativer fra kommunens næringslivsaktører. I samarbeid med lokale aktører, som Sola lufthavn, Rissavika havn, Forus Næringspark og Stangeland Maskin, har kommunen fått frem ambisiøse og innovative satsninger som er viktige ledd i transformasjonen til et helelektrisk samfunn.

Sola lufthavn har nylig åpnet Rogalands største bakkemonterte solcellepark, som en del av elektrifiseringen av lufthavnen. Rissavika havn tilbyr landstrøm for offshore supply skip – og utvikler havna til å bli et helelektrisk nav i kommunen. Dette er eksempler på viktige bidrag på veien til å bli et helelektrisk samfunn – og viktige bidrag til at Sola kommune kan kalle seg Norges beste kommune på elektrifisering 2022.

Ordfører Tom Henning Slethei mottok prisen på vegne av kommunen.