Bioenergidagene arrangeres for 36. gang. Aldri før har energi vært mer aktuelt. – I år dreier dette store arrangementet, Bioenergidagene, seg om det vi alle er opptatt av, nemlig kraftsituasjonen, sier styreleder Katharina Månum i Nobio i en melding. – Vi har samlet de som produserer rimelig og klimavennlig energi til å diskutere hvordan vi kan bidra til å løse energiutfordringene Norge og Europa står overfor.

Nobio har lagt konferansen til Quality Airport Hotel Gardermoen. Hit kommer blant andre Biozin som planlegger en helt ny fabrikk for produksjon av avansert biodrivstoff basert på lavverdi virke og restprodukter fra skog- og sagbruksindustrien.

– Vår visjon er å etablere det første fullskala biodrivstoffanlegget i Norge. Den nye fabrikken skal, som første anlegg i verden, ta i bruk den nyutviklede IH2-teknologien fra Shell. Det er forventet at fabrikken vil gi miljøbesparelser på minst 2,57 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding.

Skadal skal snakke om ny produksjon av biodrivstoff og hvordan EU støtter dette.

– I år dreier  Bioenergidagene seg om det vi alle er opptatt av, nemlig kraftsituasjonen, sier styreleder Katharina Månum i Nobio. Foto: Nobio
– I år dreier Bioenergidagene seg om det vi alle er opptatt av, nemlig kraftsituasjonen, sier styreleder Katharina Månum i Nobio. Foto: Nobio

Grønn varme

Bioenergi avlaster strømnettet og gir stabil og god oppvarming. Anleggene bidrar til klimakutt og god ressursutnyttelse. Bioenergidagene dreier seg også om hvordan bygge grønn næring.

– Nobio er en organisasjon som jobber aktivt for rammevilkårene til den viktige bioenerginæringen, og vi vet at vi fortsatt mangler politikk for å få rett energi til rett formål. De politiske sakene er alltid viktige innslag på Bioenergidagene, sier Månum.

Nobio har derfor invitert politikere på nasjonalt nivå for å diskutere energiutfordringene samfunnet står overfor og ikke minst for å finne de beste løsningene, både i Norge og i Europa. Også Enova og Innovasjon Norge vil være til stede.

– Her er det gode muligheter for bedriftene til å møte beslutningstakerne. Noe av det beste med Bioenergidagene er nettverkene som oppstår. Vi i Nobio er begeistret over å bidra til dette, sier Månum.

MELD DEG PÅ, HER! 

SE HELE PROGRAMMET, HER!