Det nye selskapet skal utvikle solkraftprosjekter fra start og frem til de er byggeklare, hvorpå Hafslund har en førsterett til å kjøpe prosjektene. Selskapet, som er under etablering, vil eies med 40 prosent hver av Hafslund og Magnora, og med 20 prosent av Helios.

– Utvikling av solenergi vil være et viktig bidrag til økt fornybar kraftproduksjon, uten klimagassutslipp og med et lavt økologisk fotavtrykk, sier Magnoras daglige leder Erik Sneve, ifølge en pressemelding.

– Hafslund ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av solenergi i Norge, og tror nye prosjekter innen sol kan bygges raskere enn tilsvarende prosjekter innen vannkraft og vindkraft. Dette vil øke tilbudet av kraft, og vil bidra til lavere kraftpriser til husholdninger og industri i Norge, sier Hafslunds visekonsernsjef Martin S. Lundby.

– Vi er glade for å kunne anvende og dele vår kompetanse og teknologi utover Sveriges grenser, samt å samarbeide med sterke industrielle aktører som Hafslund og Magnora, sier daglig leder og grunnlegger i Helios Andreas Tunbjer.

Hafslund investerer i tillegg 100 millioner kroner i Magnora

Hafslund Vekst AS har forpliktet seg til å investere 100 millioner kroner i Magnora ASA, og er forventet å få en eierandel på over 5 prosent, noe som gjør Hafslund til største enkeltinvestor i Magnora. Investeringen skjer på de vilkår som fremgår av børsmeldingen publisert av Magnora i dag vedrørende en planlagt rettet emisjon og vil anvendes bredt innenfor Magnoras virksomhet, herunder bidra til at selskapet når målet om å etablere en utviklingsportefølje av fornybarprosjekter på 5 000 MW innen 2025. Etableringen av et nytt solkraftselskap, som de to selskapene gjør sammen med Helios, er en viktig del av denne satsningen.

– Magnora er svært fornøyd med at Hafslund ser verdien i Magnoras utviklingsportefølje og underliggende potensial. Videre er Magnora meget fornøyd med at Hafslund, som er en særdeles anerkjent industriell aktør innen kraftsektoren, bidrar til selskapets videre utvikling, sier daglig leder i Magnora Erik Sneve.

– Hafslund har høye ambisjoner for utvikling og bygging av ny fornybar energi og ser på Magnora som en viktig del av selskapets fremtidige satsning på fornybar kraft utover vannkraft, sier Hafslunds visekonsernsjef Martin S. Lundby.