Dette melder Norsk Varme.

Prosjektet, SusWoodStoves, drives av SINTEF. I begynnelsen av juni var alle deltakere samlet for å gå gjennom status for prosjektet.

To ovner ble også testet. De reviderte utslippsfaktorene ble gjennomgått og de vil trolig bli vedtatt av Miljødirektoratet i nær fremtid. Målet er å få til et skille mellom «gamle nye» ovner og «nye, nye» ovner, ifølge Norsk Varme.

SusWoodStoves skal altså utvikle enda mer bærekraftige vedovner. Prosjektet er bygget på at det ved å kombinere varmeproduksjon, -lagring og -distribusjon på en optimal måte i vedovner, vil være mulig å oppnå en vesentlig mer stabil varmeavgivelse og -fordeling, med lavere varmeeffekt. Dette muliggjør forbedring av vedovner med hensyn til utslipp og energieffektivitet, samt forbrenningsstabilitet og optimal rom- og bygningsintegrasjon.