Dette melder Ørstedt.   

Når solcelleanlegget er i drift, vil det med sine 740 MW kunne produsere nok energi til å forsyne opptil 200 000 husstander med grønn strøm, og dermed bli ett av Storbritannias største solcelleanlegg. Etter de planlagte høringer med lokale myndigheter og interessenter, som forventes å starte senere i måneden som en del av prosessen for infrastrukturprosjekter av nasjonal betydning, forventes prosjektet å bli sendt til godkjenning hos myndighetene i 2025.

Ørsted vil gradvis øke sin eierandel i takt med at prosjektet når viktige milepæler. PS Renewables og Ørsted har som mål å få One Earth-prosjektet i drift innen 2030. Den grønne strømmen som solcelleanlegget produserer, kan selges på flere måter, inkludert gjennom forskjellige kontrakter og langsiktige strømkjøpsavtaler.

Prosjektet vil bidra til Ørsteds ambisjon om å oppnå en global kapasitet på 17,5 GW innen fornybar energi på land innen 2030. I USA og Europa har Ørsted for øyeblikket en samlet kapasitet på over 5,7 GW innen fornybar energi på land, som enten er i drift, under bygging eller godkjent for bygging.

Solenergi er viktig for å skape mangfold og balanse i energiproduksjonen og redusere avhengigheten av fossile brensler. Den britiske regjeringen har satt et tydelig mål om å nesten femdoble solenergikapasiteten til 70 GW innen 2035 som en del av en større plan for å forsyne Storbritannia med strøm fra renere, billigere og mer pålitelige energikilder.

- Vi har allerede en sterk portefølje innen fornybar energi på land i Irland, og vi ser frem til å entre det britiske markedet for solenergi sammen med PS Renewables, som har levert solenergiprosjekter i stor skala i over et tiår, sier Kieran White, direktør for Onshore i Europa i Ørsted.

- Ørsted investerer i ulike former for fornybar energi for å sikre energiforsyningssikkerhet og uavhengighet. Vi ønsker den britiske regjeringens ambisjon om 70 GW solenergi innen 2035 velkommen og ser frem til å samarbeide med regjeringens nye solenergi-arbeidsgrupp samt interessenter fra hele bransjen for å dra mest mulig nytte av fordelene solenergi tilbyr, sier Duncan Clark, Ørsteds landssjef for Irland og Storbritannia

- One Earth-solprosjektet vil kunne gi et viktig bidrag til Storbritannias grønne omstilling. Vår ekspertise innen solenergi og Ørsteds erfaring innen fornybar energi gjør dette til et attraktivt prosjekt, sier Matt Hazell, medeier av PS Renewables.

Ørsteds deltakelse i One Earth-prosjektet er det siste eksempelet på selskapets investeringer innen fornybar energi på land i Storbritannia og Irland. Dette kommer etter selskapets første irske solenergiprosjekt, Ballinrea (65 MW), og kjøpet av det 160 MW store solenergiprosjektet Garreenleen tidligere i år. Med Ørsteds investeringer har Irland nå en prosjektportefølje av solenergiprosjekter på over 600 MW. Ørsted har allerede 420 MW landbasert vindkraft i drift i Storbritannia og Irland, nok til å forsyne over 275 000 husstander med grønn strøm.