Haugaland Kraft har siden 2017 solgt solcelleanlegg til privat- og bedriftskunder. Nå tar konsernet et stort steg i en ny retning og etablerer selskapet Endra som skal bygge og drifte fremtidens solparker, melder selskapet i en pressemelding.

– En rekke analyser viser at markedet trenger mer strøm i årene som kommer. Og strømmen skal være bærekraftig. Å utnytte solkraften er rimeligste måten å nå fremtidens energibehov på. Sammen med våre kunder skal vi utvikle solparker som bidrar til vesentlig høyere energiproduksjon både regionalt og nasjonalt, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Målet er å etablere et pilotanlegg allerede i 2024 og høste erfaringer derfra parallelt med at nye solparker planlegges og blir bygget.

Endra – for endring

Valget av navn falt på «Endra». Endra står for endring - og en ny måte å tenke bærekraftige løsninger på.

– Vi går inn i en ny tid, med overgang til det grønne skiftet. Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon, forklarer Kristian Gautesen som leder det nye selskapet.

Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.   Foto: Haakon Nordvik.
Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. Foto: Haakon Nordvik.

God arealutnyttelse

Stedene som det nye selskapet vil konsentrere seg om er allerede «grå» arealer i kommunene.

– Med grå arealer menes områder som allerede er tatt i bruk som industriarealer eller som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. Det kan for eksempel være nedlagte steinbrudd og søppeldeponier, eller store takarealer. I tillegg ser en at det i stadig større grad er gunstige vekselvirkninger mellom landbruk og solproduksjon, forteller Linga.

For å få best mulig effekt er den ideelle størrelsen på anleggene fra 30 mål og oppover. Selskapet ønsker å komme i kontakt med aktører, bedrifter og kommuner med egnede arealer. Forretningsmodellen forutsetter at Haugaland Kraft-konsernet skal eie og drifte anleggene, men at man leier arealene solparkene skal stå på slik at det blir vinn-vinn for alle involverte.

Nye arbeidsplasser

En positiv konsekvens av etableringen er alle ringvirkningene. – Vi ser at dette på sikt kan gi mange nye arbeidsplasser og skape attraktivitet for de som er opptatt av fornybar energi og moderne teknologi. Det vil skape aktivitet i kommunene og hos underleverandører. Og vi kan produsere enda mer kortreist grønn energi. Dette vil virkelig vises i det totale klimaregnskapet for våre kunder og for oss, sier Gautesen.