Dette skriver Trøndelag fylkeskommune på sine websider.

Det handler kort og godt om å gjøre det lettere å finne ombruksmaterialer til spesifikke byggeprosjekter. 

Partnerskapet har fått navnet Digital plattform for ombruk av byggematerialer (DIPLOM) og ledes av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklings-programmet. 

Konkurranseutlysning følger en prosess med behovs-identifikasjon og markedsdialog. Denne ble påbegynt i 2020. Nå inviteres bedrifter og andre til en konkurranse for å utvikle en slik tjeneste. 

Skal gi oversikt 

Budsjettet for innovasjons-partnerskapet er på rundt 15 millioner kroner. 9 av disse millionene er dedikert til innovasjonsutviklingsfasen. 

- Målet er å løse noen av de viktigste utfordringer for ombruk i det profesjonelle byggmarkedet, sier bygge- og eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Rune Venås.   

Målgruppen for den nye, digitale plattformen er profesjonelle byggherrer og entreprenører. Det som utvikles kan imidlertid også være nyttig for andre aktører som for eksempel produsenter av byggematerialer og logistikknæringen.  

Gjør det lettere 

Innovasjonspartnerskapet skal bidra til at flere byggeherrer kommer i mål med ombruk i prosjektene sine.  

- Vi gjør dette ved å holde fokus på datakvalitet og standardisering samt jobbing tett med bransjen for å utvikle den beste løsningen for fremtidens systemer, sier prosjektleder for DIPLOM i Trøndelag fylkeskommune, Heather Mason. 

Trøndelag fylkeskommune er blant flere offentlige byggherrer som satser på innovasjon gjennom DIPLOM-prosessen. Fylkeskommunen har selskap av følgepartnerne Trondheim kommune, NTNU, OsloBygg KF, Verdal kommune, Statsbygg, Forsvarsbygg og Sykehusbygg. Til sammen har denne gruppen over 10 millioner kvadratmeter offentlige bygg. 

Konkurransen utlyses på Doffin og TED (Europas kanal for offentlig anskaffelser) denne uka, altså uke fire. 

Etter en prekvalifiseringsrunde blir det tilbudsrunde med påfølgende kontraktsignering. Det kontraktsigneringen er forventet å skje etter sommeren 2024. 

Fra ord til handling  

Hovedgrunnen til at Trøndelag fylkeskommunen har tatt en ledende posisjon i utviklingen av denne løsningen, er primært for å redusere utslippet av klimagasser.  

- Trøndelag fylkeskommune skal også i fremtiden bygge mange klimavennlige bygg. Skal vi nå målet om å bli et nullutslippssamfunn må vi gjøre ord til handling. Dette prosjektet viser at vi er fremoverlente og opptatte av nettopp dette, sier Venås.  

Her kan du lese mer samt melde deg på i konkurransen: 

Doffin:  
Digital plattform for ombruk av byggematerialer (DIPLOM) - Innovasjonspartnerskap | Doffin, Database for offentlige anskaffelser 

TED:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42938-2024:TEXT:EN:HTML