Soltech Energy Solutions er Soltech Groups driftsselskap innen avansert energilagring og storskala solenergiløsninger. Selskapet satser nå stort på å hjelpe flere eiendomsbesittere og industrielle aktører med hybridanlegg som består både av solenergiløsninger og energilagring, melder Entelios i en pressemelding.

Nå starter selskapet samarbeidet med Entelios og Pareto Alternative Investments. Entelios er en av Nordens ledende aktører innen innovative strømhandel og støttetjenester og en del av Å Energi. Pareto Alternative Investments er fremtredende innen kapitalforvaltning og forvalter ca. 25 milliarder kroner innen eiendom og fornybar energi, og har tidligere hentet inn flere hundre millioner kroner til et solenergifond. Nå forsterkes dette ytterligere med Soltechs ekspertise innen avanserte energisystemer, solceller, batterier og fornybare tech-løsninger.

– Vi er glade for samarbeidet med Entelios og Pareto Alternative Investments, som er to svært kompetente aktører. Sammen med vår forretningsmodell Energi som tjeneste utvikler vi et sterkt tilbud som i økonomisk utfordrende tider kan erstatte tradisjonelle måter å investere i grønne energiløsninger på. Samarbeidet vil skape store verdier for våre kunder og muliggjøre forutsigbare bærekraftinvesteringer i tider som ellers er preget av uforutsigbarhet, sier Christoffer Caesar, adm. direktør i Soltech Energy Solutions.

- Sammen skal vi skape synergieffekter ved å koble teknologi, kundebehov og marked. Med et felles mål om å redusere kundens energiforbruk, klimapåvirkning og generere nye inntektsstrømmer via støttetjenester, sier Mattias Harrysson, Head of Energy & Sust
- Sammen skal vi skape synergieffekter ved å koble teknologi, kundebehov og marked. Med et felles mål om å redusere kundens energiforbruk, klimapåvirkning og generere nye inntektsstrømmer via støttetjenester, sier Mattias Harrysson, Head of Energy & Sustainability Services, Entelios. Foto: Entelios

Innovativ elektrisitetshandel og finansiering

Partene i samarbeidet skal i fellesskap tilby eiendomsbesittere og næringer planlegging, installasjon, elhandelsmodeller, drift og finansiering av storskala solenergi- og energilagringsløsninger. Kundene trenger ikke selv stå for den første investeringen eller driften av teknologiløsningene, men kun tegne en strømhandelsavtale.

– Vi ser frem til å utvikle et langsiktig samarbeid for innovative energiløsninger som gir betydelig merverdi for partenes eksisterende drift og økt konkurransekraft. Sammen skal vi skape synergieffekter ved å koble teknologi, kundebehov og marked. Med et felles mål om å redusere kundens energiforbruk, klimapåvirkning og generere nye inntektsstrømmer via støttetjenester, sier Mattias Harrysson, Head of Energy & Sustainability Services, Entelios.

– Pareto Alternative Investments har tidligere hatt solenergi som et uttalt satsingsområde gjennom blant annet fondet Pareto Solar. Det at vi nå går sammen med Entelios og Soltech, som begge er markedsledere på sine respektive felt, vil bidra positivt i vårt arbeid med å etablere flere storskala og lønnsomme solcelleanlegg i Norden, sier Jonathan Barfod, investeringsdirektør og partner i Pareto Alternative Investments.