Dette melder Regjeringen. 

Målet er å sikre finansiering for batteriløsninger som kan lagre minst 5 GW kraft. Det vil gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar kraft som sol og vind.

– Halve verdens befolkning lever uten tilgang til stabil og rimelig kraft. De har behov for mer energi, og den må være fornybar. Skal vi nå klimamålene, er vi avhengige av at utviklingslandene er med i energiomstillingen vi står midt oppe i, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Elleve utviklingsland

Statsministeren har en lederrolle i Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), en allianse mellom noen av verdens største filantropiske stiftelser, de største utviklingsaktørene og en rekke organisasjoner med teknisk kompetanse. Det er denne alliansen som fredag lanserte batterisatsingen på et arrangement på COP 28 fredag.

– Både befolkning og bedrifter i utviklingsland kan oppleve at strømmen går, og at det i perioder er for lite kraft i nettet. Vi må sikre at de får tilgang til fornybar kraft også når det ikke blåser eller når sola ikke skinner. Batterier som kan lagre energien, slik at folk får stabil tilgang til kraft, er avgjørende for at folk vil satse på fornybar energi, sier statsminister Støre.

Elleve utviklingsland blir med på batterisatsingen, Egypt, Kenya, Barbados, Ghana, Togo, Mauritania, India, Malawi, Belize, Nigeria og Mosambik.

Utradisjonelt

CO2-utslippene fra energisektoren globalt utgjorde nesten 37 milliarder tonn i 2022, av til sammen 50 milliarder tonn.

– Disse tallene viser hvor viktig energiomstillingen er for å nå klimamålene. Samtidig er det 750 millioner mennesker som ikke har tilgang til elektrisitet i det hele tatt. Dersom fremvoksende økonomier skulle bruke fossil energi for å nå sine utviklingsmål vil disse landene stå for 75% av alle globale utslipp i 2050. Derfor er det avgjørende å få med utviklingslandene på energiomstillingen, sier Støre.

De globale investeringene i fornybar energi går opp, men ikke raskt nok. Afrika mottar en svært liten del av de globale investeringene i fornybar energi. GEAPP har som mål å endre dette, med blant annet strategisk bruk av risikovillig kapital fra filantropiske stiftelser.

– I kampen mot klimaendringene, må vi våge å tenke utradisjonelt, finne nye samarbeidsformer og bygge allianser. Initiativer som dette er viktig, fordi vi er avhengige av privat kapital for å løse de utfordringene vi står overfor, sier Støre.

Initiativet har blitt til på rekordtid. En ambisjon ble annonsert i april 2023, og senere bekreftet på et møte som fant sted i New York i september.

Under COP 28 ble det formelt lansert, med deltakelse fra elleve utviklingsland og en rekke ressurs- og finansieringspartnere, som Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene.​