– Utmerkelsen går til en driftig kommune som har hatt en offensiv rolle i å fremme bærekraft for hele kommunen. Norske kommuner står helt sentralt i det grønne skiftet, både i egen drift og i påvirkning av andre aktører, særlig da næringslivet, sa jurymedlem og daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, da hun delte ut utmerkelsen.

– Sandefjord kommune er en stor inspirasjon for resten av kommune-Norge. Med sine 63 sertifiserte miljøfyrtårnvirksomheter er de godt i gang med å feie for sin egen dør. De går i bresjen med å sette bærekraft på agendaen blant både innbyggere og næringslivet, sa Ytreberg.

Kommunen ligger allerede på en 5. plass på topplisten over kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater. Det skyldes en svært godt rigget kommuneadministrasjon, som sammen med en engasjert ordfører, går i bresjen for å sette bærekraft på agendaen og øke miljøfokuset blant både innbyggere og næringsliv.

 

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

– Tusen takk for en flott annerkjennelse for det arbeidet vi startet med allerede i 2009. Vi kan ikke vente oss at det private næringslivet skal miljøsertifisere seg og ta en del av jobben, hvis ikke vi gjør det selv. I 2009 vedtok vi at vi skulle sertifisere hele kommunen, og det har nå resultert i at 63 virksomhetsområder er sertifiserte, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune da han mottok utmerkelsen.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune. Foto: Sandefjord kommune

– Totalt har vi 185 bedrifter i kommunen som er sertifiserte, og vi synes det er veldig hyggelig å være på femteplass blant alle kommunene med Miljøfyrtårnsertifikater. Det er bare kommuner som er større enn oss, som er foran nå, sa Gleditsch.

– Vi brukte vår innkjøpsmakt da vi fikk verdens første hybridferje på fergestrekningen Sandefjord–Strømstad. Det var en flott innovasjon som bidro til å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, sa Gleditsch. – I tillegg fikk vi landstrøm, som har bidratt til reduserte CO2-utslipp.

Andre tiltak Gleditsch nevnte, var utfasing av oljefyrer, mindre trafikk, og nye offentlige bygg som er mer miljøvennlige. – Ikke minst har vi begynt å bruke mer massivtre, som også er bra i forhold til CO2-avtrykket. Vi bruker sedum-tak som drøyer vannet, og vi er også i gang med å bruke solceller, sa han.

– Fra 2009 til 2018 har vi redusert utslippene våre med 18 prosent, så vi er på rett vei når det gjelder å nå en reduksjon på 50 prosent innen 2030, sa Gleditsch.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 3/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!