Dermed vil sykehusene redusere bruken av fossile energikilder og redusere utslippene i luften. Oslo universitetssykehus(OUS) bidrar til å forsterke fjernvarmenett i området. Til sammen bruker sykehusene årlig cirka 40 GWh til oppvarming, varmt vann og damp, melder Fortum.

Det har pågått dialog og forhandlinger med Oslo universitetssykehus angående fjernvarme til Rikshospitalet og Gaustad helt siden 2010, og høsten 2020 ble avtalen signert. Etter et omfattende arbeid med ny fjernvarmetrasé og ombygging av fyrhusene, kunne Fortum Oslo Varme starte varmeleveransene i november 2021.

Fortum Oslo Varme har overtatt driftsansvaret for fyrhusene på sykehusområdene, som nå er bygd om og oppgradert til å kunne benytte bioolje. Fyrhusene er knyttet til fjernvarmenettet via nye rørledninger. Resultatet av avtalen er at Rikshospitalet og Gaustad sykehus har fjernet utslippspunkter, og dermed bidrar til å gjøre Osloluften bedre å puste i. Rikshospitalet har nå hundre prosent reservekapasitet og fjernvarmenettet i området har fått forsterket varmeleveransen på kalde dager.

- Oslo universitetssykehus er tilfreds med endelig å ha landet en slik avtale. Som en storforbruker av varmeenergi i Oslo er det fint å legge til rette for økt leveranseomfang og økt leveransetrygghet til en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør i byen. Ved å overlate driftsansvaret for eksisterende energisentraler til Fortum Oslo Varme vil OUS redusere eget investeringsbehov og dermed kunne frigjøre ressurser til drift. Prisene på energi forventes å kunne ligge på et konkurransedyktig nivå på sikt. Avtalen representerer også et betydelig miljøbidrag i form av reduserte CO2-utslipp ved oppvarming av sykehusene, sier direktør i Oslo sykehusservice Geir Teigstad.

Fortum Oslo Varme er fornøyd med å lande en viktig avtale etter en lang forhandlingsperiode.

- Vi er godt fornøyde med avtalen med Oslo universitetssykehus. Med denne avtalen sikrer vi fornybare energileveranser til to svært viktige sykehus i Oslo. OUS er en av de største eiendomsbesitterne i Oslo, og vi tar det som en tillitserklæring at OUS velger fjernvarme, sier Fredrik Dahl-Paulsen, direktør Salg og marked i Fortum Oslo Varme. 

- Dette viser at fjernvarme er konkurransedyktig for eiendomsaktører som vurderer helheten av energipris, driftskostnader, leveringssikkerhet og miljø.