Fra vei til hav

– Vi er opptatte av både vårt samfunns- og miljøansvar og har et klart mål om å få avfallet bort fra veiene og over på mer miljøvennlig transport. Ved å sende avfallet med båt i stedet for med bil, blir utslippene mer enn halvert. I tillegg bidrar vi årlig til 320 færre vogntog på veiene, noe som reduserer kjøring på vei med 168 000 kilometer i året. Det er omtrent fire ganger avstanden rundt ekvator. Og det på en tid av året med vanskelige kjøreforhold, sier Østbø.

 Avtalen med Kvitebjørn Varme og Remiks er på opptil 8 000 tonn med restavfall i året. Det er litt under halvparten av den totale mengden som Iris tar imot.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 37/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!