Dette melder FutureBuilt.

Gjennom sine mange prosjekter bidrar Resirqel til å løse reelle behov for ombruk, og har blitt en sentral pådriver for sirkulære løsninger og viktige samfunnsendringer. Resirqel satset tidlig på ombruk, og har gjennom å dele av sin kunnskap banet vei for omstillingen til en mer klima- og miljøvennlig bransje.

– Resirqel har i mange år vært en pioner og pådriver for økt ombruk i bygg- og anleggsbransjen. Byggsektoren har et betydelig klimafotavtrykk og det er et stort potensial for mye mer ombruk av brukte materialer. Resirqel har fått til å utvikle nye løsninger for ombruk i industriell skala i godt samarbeid med andre aktører. De gjør en viktig jobb for å få fart på den grønne omstillingen i byggebransjen i Oslo og Norge, sa Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Stiftelsen BUA fikk prisen som Årets frivillige organisasjon og Anne Dubrau ble Årets grønne innbygger. Det er Oslos egne innbyggere som nominerer kandidater, og vinnerne blir kåret av en fagjury. Prisen har blitt delt ut siden 1998, så i år feires 25-års jubileum for Oslo miljøpris.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.