- Vi er kjempestolte over de gode resultatene vi har oppnådd sammen med Bybanen. Høye ambisjoner for bærekraft er motiverende, men det viktigste er at prosessen har gitt oss inspirasjon og kunnskap som vi nå tar med oss til nye prosjekter. Det å få dokumentert at vi har lykkes er jo en stor tilleggsbonus, sier prosjektsjef Hans Aakre i Veidekke Bygg Bergen i en melding fra Veidekke. https://www.veidekke.no

Prosjekt D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen var et omfattede oppdrag med bygging av 800 meter gang- og sykkelvei i en tidligere jernbanetrasé. 450 meter går gjennom den 110 år gamle Kronstadtunnelen som nå er utvidet og rustet opp. Det er lagt ny vannledning gjennom hele traseen, det er bygget en løsmassetunnel for gangtrafikk og i tillegg støpt en 100 meter lang betongkulvert og drevet en 70 meter lang bergtunnel for Bane NOR.

Foto: Veidekke

- Dette var et sammensatt prosjekt i et krevende område med en gravplass, mange naboer og flere sykehus tett på anlegget. Veidekke har i gjennomføringen hatt søkelys på miljøet rundt seg, noe BREEAM-sertifisering har bidratt til å systematisere. Samtidig har sertifiseringen skapt en arena for innovasjon og vi er meget fornøyde med måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, sier miljøkoordinator Jørgen Aarø i Bybanen Utbygging.

BREEAM Infrastructure er et verktøy for å dokumentere og fremme bærekraft for ulike typer infrastrukturprosjekter som veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. Det brukes bevisbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

- Miljøsertifisering er noe vi i stadig større grad bistår våre kunder med. Det er gøy at vi klarte å sette ny rekord, men jeg håper jo for klodens del at rekorden slås fortest mulig. Bransjen må stadig finne nye og enda mer miljøvennlige måter å gjennomføre anleggsprosjekter på om vi skal klare å nå våre klimamål og oppfylle våre forpliktelser, avslutter Hans Aakre.

Les mer om prosjektet her.