For første gang siden 2019 skal DeepWind arrangeres som en fysisk konferanse i Trondheim, og konferansen har allerede rekord i påmeldte deltakere. Dette er den tjuende utgaven av konferansen, noe som vil markeres, melder SINTEF.

– Vi startet denne konferanseserien i 2004. Den var kun på invitasjon, og inkluderte både på landbasert- og havvind. Den gang var sistnevnte mer et spesielt tilfelle, men vi så potensialet og bestemte oss for å fokusere på havvind. Det er godt å se at havvind nå virkelig tar av, sier konferanseleder John Olav Tande, sjefforsker ved SINTEF.

Jon Olav Tande sintef[1].jpg
Sjefsforsker John Olav Tande ved SINTEF. Foto: SINTEF

DeepWind skal vise frem toppeksperter og ledere innen havvindpolitikk, -teknologi og -forskning. Konferansen åpnes av statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet.

Hovedtalere er bl.a. Alexandra Bech Gjørv, CEO i SINTEF; Jon Dugstad, direktør for vind i Norwegian Energy Partners; Hannele Holttinen, partner i Recognis Oy; Geir Olav Berg, CTO og SVP engineering i Aker Offshore Wind; Jacob Edmonds, nestleder i ETIP Wind styringsgruppen; Catherine Banet, professor i jus ved Universitetet i Oslo; og Ignacio Martí, head of division at the Technical University of Denmark (DTU Wind).

Totalt vil konferansen inneholde om lag 80 presentasjoner og om lag 150 postere, som tar for seg emner som: 

 • Ny turbin- og generatorteknologi
 • Nettforbindelse og kraftsystemintegrasjon
 • Met-havforhold
 • Drift og vedlikehold
 • Installasjon og underkonstruksjoner
 • Marine operasjoner og logistikk
 • Vindparkoptimalisering
 • Eksperimentell testing og validering
 • Vindparkkontrollsystemer
 • Samfunnspåvirkning og kontroverser
 • Miljøpåvirkning
 • Juridisk og regulatorisk rammeverk

Den voldsomme økningen i energipriser i Europa og det kritiske behovet for å bygge ut fornybar energi for å løse klimakrisen gjør at havvind er mer relevant enn noen gang.

– I 2021 ble det installert ca. 21 GW havvind, noe som betyr at den totale havvindkapasiteten nå er 57 GW. I år kunngjorde Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia et mål om 150 GW havvind. Storbritannia har et mål om 100 GW og Norges mål er 30 GW. Og alt dette skal skje før 2050. Hvis du synes dette høres ut som overdrevne ambisjoner, tenk på at dersom havvind følger samme bane som landbasert vind, vil den globale havvindkapasiteten være nær 900 GW innen 20 år, sier Tande.