Tjenesten, som har navnet eNabo, ble introdusert 1. juni. Det er første gang norske strømkunder blir premiert for å bruke strøm, spesielt til elbillading, på tidspunkter som er gunstige for det lokale strømnettet. Lanseringen skjer i samarbeid mellom Norgesnett og programvareselskapet Volue.

– Vi heier alle på det grønne skiftet, men for oss som nettselskap, byr sol på tak og elbiler også på en utfordring. Når det strømmer veldig mye solenergi ut på nettet fra privatboliger på solrike dager samtidig som stadig flere velger å lade elbilen på natten, skaper det stadig større belastning på det lokale strømnettet, sier Vidar Kristoffersen, administrerende direktør i Norgesnett, ifølge en pressemelding.

Hovedmotivet med den nye tjenesten er derfor å tilrettelegge for innmating av stadig mer solenergi fra tak og økt bruk av elbil uten å måtte heve nettleien for å finansiere en voldsom nettutbygging. 

Smart, men ikke «nettsmart» 

– Mange av oss har fått et forhold til smart lading av elbilen, altså at vi lader på tidspunkter når strømmen i spotmarkedet er billigst, typisk på natten. Problemet med denne typen første generasjons smart lading er at den ikke tar hensyn til belastningen på det lokale strømnettet. Den er ikke «nettsmart». Det er det elementet vi nå introduserer sammen med Norgesnett, sier Kjetil Storset, som leder satsingen på «nabolagssystemer» i Volue. Denne satsingen går under navnet Spark. 

Vidar Kristoffersen, administrerende direktør i Norgesnett. Foto: Norgesnett
Vidar Kristoffersen, administrerende direktør i Norgesnett. Foto: Norgesnett

I praksis vil systemet bli håndtert gjennom aktører som tilbyr smartlading. Tjenesten vil bli tilbudt i områder hvor man ser at nettet blir spesielt hardt belastet. I første omgang vil dette gjelde rundt 130 nabolag, men antallet vil øke etter hvert som ny solproduksjon rulles ut. Sluttkunder som velger å bli med i ordningen, vil få en ekstra linje på fakturaen for nettleien fra Norgesnett hvor kompensasjonen vil fremgå. Dette vil være uavhengig av hvilken strømleverandør man kjøper strøm fra. 

Med det nye systemet vil nettselskapet få en løpende oppdatert prognose for produksjon, forbruk og flaskehalser i det lokale strømnettet de kommende dagene. 

Kjetil Storset. Foto: Volue.
Kjetil Storset. Foto: Volue.

– Norgesnett er ifølge NVE landets mest effektive nettselskap. Vi er glødende opptatt av å holde nettleien så lav som mulig, og da er det viktig å tenke nytt, noe vi bidrar til her, sier Kristoffersen, og legger til: 

– Hvis vi ikke gjør noe, står vi snart overfor to alternativer. Enten enorme nettinvesteringer, som kundene betaler gjennom økt nettleie. Eller struping av solenergiproduksjon og elbillading for å unngå overbelastning. Da synes vi det er mye bedre å gi kundene en liten premie for å lade «nettsmart» med kortreist solenergi.