Eaton har gått sammen med fire andre selskaper om et prosjekt der 350 elbiler skal kobles til et lokalt strømnettverk med egen, grønn energiproduksjon og intelligent strømstyring. 

Prosjektet, som har fått navnet SunnYparc, bygges i industriparken YPARC i Yverdon-les-Bains i Sveits, og forventes igangsatt i løpet av 2022. 

Elbiler skal avlaste strømnettet 

Hovedformålet vil være å teste og utforske teknologien Vehicle to grid (V2G), det vil si at elbilbatterier kobles til det lokale strømnettet og energien deres brukes til å avlaste dette – med andre ord en toveis bruk av elbilbatterier.  

– Målet er å finne ut om V2G-teknologi har potensiale til å avlaste det sveitsiske strømnettet, som i likhet med det norske har kapasitetsutfordringer når strømforbruket er på sitt høyeste gjennom døgnet, sier administrerende direktør for Eaton i Norden, Jon Helsingeng i en pressemelding fra Eaton.

Et annet mål er at prosjektet skal bidra til å få ned bruken av fossile energikilder og erstatte dette med fornybar energi fra solen. Mange bedrifter sliter med rekordhøye strømpriser og ser seg om etter andre alternative energiløsninger – derfor har Helsingeng stor tro på prosjektet.

–  Vi tror at SunnYparc kommer til å vise hvordan V2G-teknologi kan hjelpe bedrifter både til å spare penger, bli mer energiuavhengige og utnytte solenergi til det fulle, forklarer han. 

Jon Helsingeng presse jan22-29 Eaton.jpg

– Det ligger enorme muligheter i å koble tusenvis av parkerte elbiler med toveis ladere til strømnettet, sier administrerende direktør for Eaton i Norden, Jon Helsingeng. Foto: Eaton

Toveis elbillading 

De andre selskapene som står bak SunnYparc er Planair (prosjektledere), Yverdon Energies (installasjon av lokalt strømnett og ladeinfrastruktur), Smart Energy Link (utvikling av intelligente styringssystemer) og Virtual Global Trading (tariffstyring opp mot strømmarkeder). 

Eatons rolle blir å levere og videreutvikle høykapasitetsladere til elbilene. I løpet av 2022 vil det installeres 25 AC- og DC-varianter av Eaton Green Motion-ladestasjoner, hvorav fem av disse har muligheten for toveis lading. Deretter oppskaleres antallet ladere hurtig, til man har så mange som 250 tilgjengelige stasjoner som skal betjene totalt 350 elbiler tilknyttet prosjektet. 

Ferdigstilt skal SunnYparc ved hjelp av solcelleenergi produsere mer enn 1 GWh.

Slik fungerer det 

Etter hvert som anlegget blir innkjørt, vil algoritmene som styrer SunnYparcs eget, lokale strømnett, kontrollere energiflyten mellom elbilene, bygningsmassen og energiproduksjonen fra solen. Da fordeles strømmen automatisk dit behovet er størst og til ideelle tidspunkter, og sender overskuddsstrøm fra produksjon og elbiler ut på strømnettet. 

Hvis SunnYparc-prosjektet eventuelt må supplere solenergiproduksjonen med strøm fra strømnettet, vil avansert teknologi kalkulere når det er mest lønnsomt å kjøpe og lagre strømmen. Men målet er å optimalisere bruken av alle energikildene slik at prosjektet blir mest mulig selvforsynt. 

Man ser for seg at erfaringene fra prosjektet kan ha stor nytteverdi for det lokale, sveitsiske strømnettet, først og fremst ved å redusere belastningen på dette. I stedet for at hundre elbiler må lades på strømnettet samtidig, skal de heller lades med grønn, lokal energi – når det lønner seg mest og behovet er størst. 

Om teknologien estimerer at det på et gitt tidspunkt ikke lønner seg å ta energi rett fra egen produksjon, lades bilene i stedet fra strømreservene som består av de mange tilkoblede elbilenes batterier med overskuddsstrøm. 

– SunnYparc vil gi oss unike erfaringer som vi kan ta med oss til Norge, som har den soleklart høyeste elbilandelen per innbygger i verden. Det ligger enorme muligheter i å koble tusenvis av parkerte elbiler med toveis ladere til strømnettet, både når det kommer til avlasting av strømnettet og tilføring av overskuddenergi, sier Helsingeng.