Dette melder NVE. 

En av NVEs oppgaver er å ha oversikt over kostnadstall for kraftproduksjon. 

Denne kostnadsoversikten brukes både av kraftbransjen, myndigheter og andre aktører når de skal sammenligne kostnadene for ulike teknologier. Oversikten viser kostnaden for kraftproduksjon i løpet av levetiden til kraftverket, også kalt levelized cost of energy (LCOE).

– Det siste året har kostnadene økt for mange produksjonsteknologier. Med denne oppdateringen vil tallene gi et mer korrekt bilde av dagens kostnadsnivå, sier Inga Nordberg, direktør i NVE.

Nye funksjoner gir brukeren flere muligheter

verktøyet er det nå mulig å justere noen parametere som påvirker energikostnadene, som for eksempel eurokurs og brenselspriser, og sammenligne med strømprisen. Tabellvisningen er mer oversiktlig og viser flere kostnadsposter for de ulike teknologiene og tidspunkt for sist oppdatering.

– Mange av de som bruker kostnadsverktøyet har egne forventninger til for eksempel brenselpris, levetider og eurokurs. I det nye oppdateringen har vi derfor lagt til rette for at brukerne kan undersøke hvordan kostnadene blir med andre forutsetninger enn det NVE har lagt inn, sier Nordberg.

Tallene for havvind oppdateres på nyåret

Publiseringen omfatter oppdatering av LCOE, investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for vindkraft på land, vannkraft og solkraft. Andre teknologier som kull, gass og kjernekraftverk er justert med SSBs konsumprisindeks (KPI).

Kostnader for havvind oppdateres på nyåret når et bedre datagrunnlag er tilgjengelig. Da vil de første resultatene fra den strategiske konsekvensutredningen av havvindområder være klare. I tillegg har arbeidet med utlysningene for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord kommet lenger.