Dette melder Statsbygg.

– Det er stor vilje i byggenæringen til å bruke materialer om igjen, men tilgjengeligheten har vært for liten. Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet. Denne sentralen fjerner et betydelig hinder, og vil føre til langt mer ombruk fremover, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter.

Sirkulær Ressurssentral vil trolig bli Europas største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen. Prosjektet har nå fått rammetillatelse av Plan- og bygnings- etaten i Oslo til å oppføre sentralen på Økern.

Byggenæringens Fretex 

– Dette blir byggenæringens svar på Fretex. Etableringen av Sirkulær Ressurssentral er et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær. Godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten gjør at vi nå kan forvente oppstart innen utgangen av 2022. Dette blir en storskala pilot fram til utgangen av 2025, som skal bidra til å gjøre brukte byggevarer like attraktive som nye, og gi umiddelbare kutt i CO2-utslippene fra byggebransjen, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Ombruk av telt fra regjeringskvartalet

Resirqel, som har spesialisert seg på ombruk av byggevarer, står bak ideen til sentralen. De fikk med seg Statsbygg, Oslo kommune og foreningen Pådriv, som bidrar til bærekraftig byutvikling.

Pådriv har vært en motor i prosessen med å få på plass samarbeidspartnere, finansiering og tomteplass. Resirqel skal bygge opp og drive mellomlager- og videreformidlingsløsninger for brukte byggematerialer i ressurssentralen.

Ombrukstelt-regjeringskvartalet-foto-statsbygg.jpg

Det 4 500 kvm store teltet, som man ser deler av til venstre på bildet, skal utgjøre sentralen. Det ble opprinnelig satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker i arbeidet med det nye regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg

– Ambisjonen vår er et effektivt, trygt og kundevennlig tilbud. Vi skal understøtte en ombruksbransje i rask vekst, og ombrukssentralen vil sannsynligvis være den største i sitt slag i Europa. Vi skal etablere attraktive mellomlagrings- og videreformidlingstjenester for ombruksmaterialer. Dette er utfordring vi brenner for å løse, og som vi allerede har samlet mange dyktige, gode krefter rundt, sier Martin S. Eid, gründer og ombruksrådgiver i Resirqel.

Passende nok er lagerhallen ombruk fra Statsbyggs regjeringskvartalprosjekt. Der ble det 4 500 kvadratmeter store teltet som skal utgjøre sentralen, satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker.

Direktør Anders Fylling sier det er viktig for Statsbygg som stor byggherre å gå foran med tiltak som kan komme hele byggenæringen til gode.

– En viktig forutsetning for det grønne skiftet, er å finne forretningsmulighetene i det. Vi håper ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, sier Fylling.