Opprinnelig ble fiskeværet Utvær elektrifisert på 50-tallet under den store gjenreisningen etter krigen. Det ble trukket en 8 kilometer lang sjøkabel til Utvær fra naboøyene som også ble elektrifisert på denne tiden, melder Eaton.

Den gang, som nå, var dette en betydelig kostnad, men fyrstasjonen og det rike fisket i området ble vektlagt da sentrale myndigheter besluttet å ta investeringen. Behovet for sikker navigering langs kysten og insentiver for fiskerne som tok ut store fangster av blant annet sild i området, gjorde dette regningsvarende. Med tiden forsvant silden og menneskene som bodde på øya. På slutten av 80-tallet var Utvær avfolket.

Strømkabelen til øya ble vedlikeholdt frem til 90-tallet. Da ble det konkludert med at kablene ikke lenger var reparerbare, og det ble søkt om leveringsfritak av NVE. Det innebærer et totalt fritak for videre strømforsyning til Utvær i regi av det det offentlige, dette til tross for at fyrstasjonen var i full drift. Konsekvensen av fritaket satte alle med eiendommer på Utvær i en svært vanskelig situasjon i forhold til drift, vedlikehold og generelt opphold på øya. Utvær har ingen regulær godstransport, ingen veier, alt må fraktes ut på egen kjøl i et farvann som regnes som noe av det farligste på norskekysten. På tross av harde protester og flere runder i byråkratiet fikk til slutt NVE medhold.

For å opprettholde drift av fyret ble nødaggregater kjørt døgnkontinuerlig og diverse private strømaggregater etablert. Dette var ustabile og dårlig løsninger med mye støy og utslipp både til luft og sjø, absolutt ikke forenlig med områdets status som fuglereservat.

Batteriteknologi ble løsningen

Etter flere års innsats ble det i 2018 etablert et privat kraftselskap, Utvær Kraftlag AS, av familier med eiendommer på Utvær. Ved hjelp av egenfinansiering og støtte fra Kystverket og Solund kommune ble det lagt en ny sjøkabel til Utvær sommeren 2019.

På grunn av begrensede midler var kabeldimensjonen, og dermed overføringskapasiteten, utilstrekkelig for fullverdig strømforsyning. Det var ikke kapasitet til å ta toppbelastninger og elektrisk oppvarming og komfyr var utelukket. Det var også et begrenset antall hus som kunne kobles til nettet.

Foto: Eaton 

- For å få en fullgod strømforsyning måtte vi lete etter alternativer. I jakten på smarte løsninger oppdaget vi at batteriteknologi kunne øke kapasiteten og dermed sikre full leveranse uansett belastning, sier Alf Morten Utvær som leder Utvær Kraftlag.

Det ble søkt støtte hos Miljødirektoratet via Solund kommune, og prosjektet fikk dekket inntil 50 prosent av investeringene. Batteripakken ble installert og satt i drift vinteren 2021.

- Vi har erstattet utslippsfiendtlige og tungvinte installasjoner med trygge miljøvennlige elektriske løsninger. Fyrstasjonen er også fullelektrifisert og bygget ut med ny teknologi som er viktig for navigasjon på havet. Alle strømaggregater og dieseltankinstallasjoner er sanert. Bolighuset på stasjonen leies nå ut til turister slik at flere får oppleve denne perlen i havgapet hvor stillheten igjen har senket seg, sier Utvær.

Vil løse tilsvarende utfordringer andre steder i Norge

Jon Helsingeng leder energistyringsselskapet Eaton i Norge, som leverer batteriteknologien. Han mener dette er et godt eksempel på hvordan batterier kan øke kapasiteten i områder der det er kostbart eller vanskelig å trekke tradisjonelle strømkabler.

- Det er mye mer kostnadseffektivt å installere et energilagringssystem på øya kontra å trekke en ny kabel, sier Helsingeng.

Energilagringssystemet er av typen Eaton xStorage Compact og har en kapasitet på 40 kW og 50 kWh. Batteriet lagrer strøm når det er lavt forbruk og distribuerer energi når forbruket er høyt.

NVE la i 2019 frem en rapport som sier at de forventer å måtte investere 135 milliarder kroner de neste ti årene, for å kunne gjøre nødvendige oppgraderinger og utvidelser i det norske strømnettet.

I tildelingsbrevet fra Miljødirektoratet står det at «Prosjektet kan være en pilot for strømforsyning til tilsvarende avsides samfunn som Utvær».

 

Jon Helsingeng, leder energistyringsselskapet Eaton. Foto: Eaton

Det støttes av Helsingeng som mener at energilagringsteknologi bør vurderes som et alternativ til å trekke kabler langt oftere enn det gjøres i dag. I tillegg til å være kostnadseffektivt er batterilagring også svært fleksibelt. Det krever ingen store naturinngrep og installasjonen kan flyttes på dersom behovet ikke lenger er til stede. En kabel er langt mindre reversibel.

- Å trekke kabler er langt dyrere og tar mye lengre tid. I tillegg kan det føre med seg betydelige inngrep i naturen. Med moderne batteriteknologi kan lokalsamfunn i Norge få mer strømkapasitet på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, sier han.

Han støttes av Rolf Eide i HAFS Elektro & Rør AS, som har installert batteriteknologien på Utvær. -På avsidesliggende plasser som dette er det svært mye å spare på å installere batteri kontra å trekke nye kabler, særlig med tanke på selve installasjonen, men også knyttet til vedlikehold, sier han.

Batteriprosjektet på Utvær har mottatt 250 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet.

- Jeg vil takke alle som har kjempet for å muliggjøre dette. Familiene med eiendom på Utvær har bidratt med mye penger og vi har fått støtte fra Kystverket og ikke minst Solund kommune som har klart å finne midler til tross for trange budsjetter.

- HAFS Elektro har vært en meget god lokal samarbeidspartner og har stått for leveranse og installasjon av batteripakken fra Eaton. Videre har Oddvar Hatlem i Sunnfjord Energi vært uvurderlig som teknisk rådgiver. Mange gode krefter har vært i sving her for at dette prosjektet ble en suksess, sier Utvær.