Nominasjonsperioden er åpen til og med 22. mars 2023. Hvem som helst kan nominere og den som nominerer må ikke ha kobling til prosjektet eller virksomheten som nominasjonen angår. Nominasjonen er knyttet til anlegg og prosjekter eller prestasjoner som ble gjennomført i 2022, melder Solenergiklyngen.

Kriterier

En jury vil bedømme de nominerte knyttet til kriterier som innovasjon, økonomi, estetikk, systemsyn, og bærekraft i tillegg til motivasjon bak nominasjonen.  Juryen består av personer fra styret i Solenergiklyngen og minst en ekstern. Vinner settes basert på poengsetting i forhold til kriterier og diskusjoner. Minst en person fra Solenergiklyngens admin team vil være til stede på møter og diskusjoner og sørge for gode prosesser.

Det kan nomineres i følgende kategorier:

Årets anlegg: Utmerkelsen retter seg mot solanlegg på bygg eller bakke som kom opp og ble satt i drift i 2022 i Norge. Nominasjon må inneholde hvor anlegget er og i hvilken sammenheng/hvorfor nominert. Vi ønsker å løfte frem gode eksempler på hvordan anlegg bør være i Norge til det beste for samfunnet.

Årets prestasjon: Utmerkelsen ser på hvilket utviklingsbidrag en person eller organisasjon (privat, kommunal, statlig el NGO) har gitt. FoU resultater, innovasjonshøyde og bærekraft verdsettes. Norsk eller internasjonalt og energisystemperspektiv er innenfor i denne kategorien.

Fristen for nominasjoner er 22. mars 2023. Du nominerer her.