Dette melder Agder Energi.

– Vi trenger mer fornybar energi fremover, og solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Frem til nå har vi stort sett hatt solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Gjennom samarbeidet med BTG Solenergi og etableringen av Solutvikling AS vil vi intensivere utviklingen av storskala solparker i Norge, sier Atle Knudsen, konserndirektør Ny Industri i Å Energi.

Solutvikling AS skal utvikle prosjekter, som når de er byggeklare skal eies, forvaltes og driftes av Å Energi.

– Denne etableringen mener vi er et naturlig og riktig neste steg i samarbeidet vårt med Å Energi om utvikling av bakkemonterte solanlegg. Å Energi er den beste samarbeidspartner vi kunne fått i så henseende og vi ser frem til det videre arbeidet der vi sammen skal jobbe for å nå våre svært ambisiøse målsettinger på dette området, sier Trygve Raen, daglig leder i BTG Solenergi.

Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Agder Energi
Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Agder Energi

Ambisjon om mer enn 500 MW innen 2026

Nylig lanserte det nyfusjonerte konsernet Å Energi en stor satsing på solenergi. I løpet av de neste fire årene vil fornybarkonsernet utvikle og bygge mer enn 500 megawatt bakkemontert solenergi.

– Solkraft er den raskest voksende kilden til energi i verden, og passer bra sammen med vår regulerbare vannkraft. Etableringen av Solutvikling AS er et viktig redskap for å nå vår ambisjon om mer enn 500 megawatt med bakkemontert solenergi og bidra til mer fornybar energi, sier Knudsen.

– Vi har allerede mye tilgjengelig areal rundt våre vannkraftanlegg. Solenergi er lite kontroversielt og det er allerede et konkurransedyktig alternativ når det gjelder kostnader. Vi ser også at det er mulig å realisere prosjekter forholdsvis raskt, sier Knudsen.

Allerede i gang med første solprosjekt

Birkeland Solpark ligger an til å bli det første solenergiprosjekt som bygges under den nye satsingen. Anlegget planlegges med en installert effekt på inntil 10 megawatt peak (MWp), som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 10 GWh og energiforbruket til cirka 500 norske husholdninger.

Konsesjonssøknaden for Birkeland Solpark er sendt, og planlagt byggestart er i 3. kvartal 2023.

Flere prosjekter er under utredning.