Det melder Statsbygg.

- Statsbygg vil være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi, og utnytte potensialet i eksisterende bygg. Veilederen er en milepæl på veien til å nå disse målene, sier Anders Fylling, direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter.

Den nye veilederen ble lansert på fellessatsingen Bygg Arena Arendal under Arendalsuka tirsdag 17. august. Veilederen er utarbeidet av Resirqel som innleid bidragsyter og fagspesialister innen ombrukskartlegging. I tillegg har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt viktige faglige innspill i prosessen.

- Å kartlegge bygg som skal rehabiliteres eller rives, er et første skritt for å realisere ombruk i praksis, sier Anne Solgaard i Grønn Byggallianse.

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer.

Veilederen gir oversikt og forståelse for prosessen med ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som en sluttleveranse. Den inkluderer derfor også forslag til en mal for tilbudsinvitasjon, skjema for registering av grunnlagsinformasjon om bygget, og en mal for en ombrukskartleggingsrapport.

- Målet er å gjøre byggenæringen mer sirkulær. Økt ombruk er et sentralt element i dette. Vi håper at andre utbyggere tar i bruk veilederen, sier Anders Fylling.