- Jeg ønsker Flagship-prosjektet varmt velkommen, og gratulerer med tildelingen fra Enova. Det er nettopp slike prosjekter vi trenger for å lære mer om hvordan konstruksjonen av flytende havvind kan gjøres billigere og mer effektiv. Dersom vi lykkes med å få ned kostnadene på flytende havvind, kan dette utvikles til å bli en svært viktig industrisatsning for Norge. Verden trenger raskest mulig å bygge opp tilbudet av fornybar energi, slik at vi får faset ut fossile kilder. Samtidig er tilgjengelig landareal begrenset. Interessen for havvind vokser derfor kraftig mange steder på kloden. Norsk leverandørindustri er svært godt plassert for å ta solide posisjoner i dette raskt voksende markedet, da dette er et felt der overføringsverdien fra vår olje- og gasskompetanse er særlig høy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en melding fra Enova.

Støtter grønn teknologi

Vindkraft til havs er i voldsom vekst. Mens bunnfaste installasjoner så å si er konkurransedyktige i markedet, er markedet for flytende vindkraft mer umodent.

- Det er i dag en stor kostnadsforskjell på flytende i forhold til bunnfast havvind. Her vil utvikling, forenkling og standardisering bidra til lavere kostnader. Dette vedtaket er derfor i tråd med Enovas oppgave som er å støtte utviklingen av teknologi for morgendagens grønne Norge, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Industrielle muligheter

Prosjektet som har fått navnet Flagship (FLoAtinG offSHore wInd oPtimization) er delvis finansiert av EU (Horison 2020). Støtten fra Enova til Aker Solutions AS, skal gå til utvikling av selve flyteren og til å lage et konsept for masseproduksjon av betongkonstruksjonene i understellet.

- Det finnes i dag ikke industrialiserte prosesser for masseproduksjon av flytende havvindinstallasjoner, sier Nakstad. Han understreker at dette prosjektet kan gi industrielle muligheter for flere norske leverandører.

80 prosent av verdens havdyp

80 prosent av verdens havdyp egner seg ikke for bunnfaste installasjoner. Potensialet for flytende havvind er derfor stort. Flagship-prosjektet egner seg for dybder fra 60 meter.

Piloten vil bli satt opp i i et testområde utenfor Karmøy og vil få kabeltilknytning til land. En turbin som leverer over 10 MW, skal monteres på?flyterkonseptet O-O-Star fra Olav Olsen.? Flyteren kan produseres og forflyttes i veldig grunne farvann. Ved produksjon og forflytning fyllespontongene med luft som gjør at den ikke stikker lengre ned i vannet enn 6-8 meter. Betongkonstruksjon gjør at?understellet kan produseres på mange steder i verden med lokale råvarer. Det gir teknologien et større spredningspotensial.

I tillegg til selve turbinen og flyteren så vil forankring, kabling og styresystem være viktige elementer i prosjektet.