Dette melder IFS.

Fjernevarmeaktøren Hafslund Oslo Celsio oppgraderer og effektiviserer nå virksomheten med skytjeneste som en enkelt plattform for å støtte digitaliseringen av flere tjenester på tvers av virksomheten. Bærekraft og sirkulær økonomi blir stadig viktigere i bransjen, og med den nye løsningen vil Hafslund Oslo Celsio øke effektiviteten i sine prosesser for produksjon av grønn energi, utvikle muligheter for karbonfangst og -lagring, og redusere avfall.

Etter nylig å ha gjennomgått et eierskifte, var den norske energileverandøren på utkikk etter en felles plattform som kunne støtte ERP, EAM og Field Service Management (FSM) på tvers av sine to Oslo-baserte prosessanlegg.

Jonny Lotten, leder av IT og digitalisering i Hafslund Oslo Celsio.
Jonny Lotten, leder av IT og digitalisering i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio

– Med en ny selskapsstruktur på plass, sammen med et behov for å akselerere leveransen av nye karbonfangst- og lagringsinitiativer, trengte vi en løsning som kunne drive vårt press for digitalisering og generere driftseffektivitet. Fleksibiliteten og allsidigheten som IFS Cloud tilbød oss i å støtte ERP, EAM og FSM på en enkelt plattform, samt akselerere leveransen av digitale muligheter, gjorde det ideelt for våre behov, sier Jonny Lotten, leder av IT og digitalisering i Hafslund Oslo Celsio.

Hafslund Oslo Celsio ønsket også at det valgte systemet skulle levere stordriftsfordeler ved anleggene på Haraldrud og Klemetsrud. Sistnevnte er ikke bare Norges største avfallsfasilitet, men vil også bli verdens første forbrenningsanlegg med fullskala karbonfangst. Med tanke på økt bærekraft var Hafslund Oslo Celsio på jakt etter en løsning som kunne bidra til å nå Oslos stadig mer ambisiøse klimamål, IFS Cloud ble det intuitive valget på alle måter.

Elni Kullmer, President, IFS North Central Europe.
Elni Kullmer, President, IFS North Central Europe. Foto: IFS

– I likhet med andre energileverandører over hele verden, står Hafslund Oslo Celsio overfor et presserende behov for å øke energieffektiviteten og redusere svinn for å levere mer bærekraftig drift. Denne utfordringen forsterkes av å ha en ny selskapsstruktur på plass. Her kan vi gå inn og levere én enkelt plattformløsning som støtter digitaliseringsprosessen for Hafslund Oslo Celsio, samtidig som de bidrar til å effektivisere driften med IFS Success-tjenester, sier Elni Kullmer, President, IFS North Central Europe.

IFS implementerer løsningen, og når den er fullt rullet ut, vil den støtte 400 brukere på tvers av et distribusjonsnett på 700 kilometer. De leverer også IFS Success-tjenester og ekspertrådgivning til den norske energileverandøren. 

IFS Cloud vil støtte et bredt spekter av funksjonsområder for Hafslund Oslo Celsio. Disse inkluderer servicestyring og vedlikehold av eksisterende forbrenningsanlegg for biobrenselavfall og fjernvarmenett, sammen med prosjektledelsen av anlegget på Klemetsrud. IFS Cloud vil også støtte finance, human capital management, innkjøp og  kontraktsforvaltning for å gjøre Hafslund Oslo Celsio bedre i stand til å håndtere kontrakter med leverandører og entreprenører.