Til stede på åpningen var driftslederne og ledergruppen i Eidsiva Bioenergi, representanter fra Kongsvinger kommune, entreprenører og leverandører som har vært med i byggingen av anlegget, og representanter fra morselskapet med konsernsjef Øistein Andresen i spissen, melder Eidsiva.

- Det er en glede å ønske velkommen til den offisielle åpningen av Kongsvinger varmesentral. Norges første varmesentral bygd i heltre, og verdens første i denne størrelsen, er satt i drift her på Kongsvinger av Eidsiva Bioenergi, sa konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen under åpningen av varmesentralen.

- Bygningsmassen er laget av heltre fra en lokal leverandør med støtte fra Innovasjon Norge, noe som gir et betydelig lavere CO2-avtrykk enn et tradisjonelt bygg. Samtidig er sentralen et flott estetisk bygg som er praktisk utformet med tanke på både enkel drift og vedlikehold, og ikke minst med tanke på HMS, sa Andresen.

- Siden investeringsbeslutningen ble tatt høsten 2019, er det gjort en formidabel jobb av mange. Anlegget er levert på tid og kost, noe vi i Eidsiva legger veldig mye prestisje i å lykkes med, sa Andresen.

På forbrenningsanlegget i Kongsvinger skal det brukes rivningsvirke og returtre for å skape energi.

Returtreet som brukes på Kongsvinger er levert av GIR, Glåmdalen Interkommunale Renovasjonsselskap, som igjen har fått trematerialene levert til sine gjenvinningsstasjoner fra innbyggerne.

8 MW effekt

Ved full drift vil den nye ovnen levere en effekt på 8 MW. Gjennom et år vil anlegget produsere en energimengde på opp mot 30 GWh. Denne energien skal varme opp offentlige bygg, forretningsbygg og leiligheter i Kongsvinger sentrum. Kongsvinger varmesentral legger grunnlaget for ytterligere vekst for fjernvarmen i Kongsvinger, hvor det er etablert et bredt fjernvarmenett med omtrent 700 000 liter vann som sirkulerer.