Solcelleparken vil dekke et område på cirka 7 mål, og er beregnet å skal produsere mellom 600 og700 000 kWh per år, melder ROAF på sine websider.

 

– Den nye parken blir unik i sitt slag, og vil garantert vekke stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, som er svært begeistret for det nye solcelleanlegget som i disse dager monteres på det gamle Ullereng-jordet på Berger i Lillestrøm.

– Jeg tror dette vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge, og det viser at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier Bjørke.

 

 

Initiativ fra Solenergiklyngen

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017, og i løpet av våren kan vi se resultatet av et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom flere aktører, deriblant ROAF, prosjektkoordinator Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Multiconsult og Scatec. Det er sistnevnte som har levert anlegget.

Flyttbart anlegg

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er svært fornøyd med at det etablereres et slikt anlegg i Norge. – Vi har ikke sett denne typen solcelleteknologi i Norge tidligere, dette er virkelig ”state of the art”, og det er veldig stort at vi har fått med Scatec til å bygge et slikt anlegg i Norge. Dette blir Norges første bakkemonterte, storskala solpark, og det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan flyttes til et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegger potensiell matjord, sier Kopstad Berentsen til roaf.no.

 

Anlegget leveres i containere

Det er fornybarselskapet Scatec som leverer og installerer anlegget, og det er første gang de tester ut paneler som kan fange opp sol fra begge her i Norge. Teknologien er en del av Scatecs konsept ”Release”, som leveres i containere, og installeres mye raskere enn tradisjonelle solparker. Når det ikke lenger er behov for solparken, eller at det oppstår endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget pakkes tilbake i containerene og flyttes til et nytt sted. Et eksempel på hvordan denne teknologien brukes utenfor Norge, er i humanitære operasjoner. Scatec har blant annet levert en slik løsning til to FN-organisasjoner i Sør-Sudan og arbeider med flere slike prosjekter for gruver og andre virksomheter. Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse, er også begeistret over å kunne ta del i dette samarbeidsprosjektet:

– For Scatec har det stor verdi å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og blant annet se på hvilken effekt refleksjonene fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Grosse.

 

 

Selvforsynt med en fjerdedel av totalt energibehov

Når anlegget er i drift vil ROAF på Berger være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av det totale energibehovet, i følge ROAFs miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen. – I fjor installerte ROAF et fastmontert solcelleanlegg på taket av ESAR, ettersorteringsanlegget vårt her på Berger. Med den nye solcelleparken i drift, vil de to anleggene til sammen produsere omtrent 1 gigawattime per år.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 8/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!