Partnerskapet skal bidra til raskere utvikling av netto null-teknologier og styrke de to landenes allerede nære industri- og energirelasjoner. Industripartnerskapet vil også bidra til nye muligheter for norske og franske bedrifter, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Frankrike er en av de store økonomiene i verden og en ledende kraft i Europa. Det vi nå får på plass kan danne grunnlaget for milliardinvesteringer for norsk næringsliv og skape mange nye arbeidsplasser i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Signeringen av industripartnerskapet fant sted på det årlige fransk-norske Green Industry Forum hvor over 200 norske og franske aktører deltok.

Solindustri og kritiske råvarer

– Både norsk og fransk side er opptatt av at europeisk solindustri. Vi vil derfor jobbe sammen for å se hvordan vi kan bidra til at kompetanse og teknologi innenfor solindustrien, som er et viktig bidrag til grønn omstilling, får utvikle seg fremover, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Et annet tema vi skal samarbeide tettere om er kritiske råvarer og deres anvendelse i den grønne omstillingen, som for eksempel i batterinæringen. Grønn maritim teknologi blir også et tema å samarbeide om i tiden fremover. Dette er bare starten på det grønne strategiske partnerskapet, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Vestre.

Havvindsamarbeid 

Det er økende interesse for norsk industri, teknologi og kompetanse i Frankrike. Samme dag som signeringen av industripartnerskapet fant sted, annonserte franskeeide EDF Renewable og norske Deep Wind Offshore at de utvider havvind-samarbeidet i Norge.

I tillegg til Utsira Nord-anbudet, skal de sammen vurderer vilkårene for videre samarbeid i utlysningsrunden i 2025.

– Dette er gode nyheter, som viser hvordan franske og norske bedrifter kan tjene på å samarbeide. EDF Renewables og Deep Wind Offshore har bygget på hverandres kunnskap og ekspertise siden 2021, og jeg ønsker dem lykke til med dette neste kapittelet, sier næringsministeren.

EDF tar med seg over ti års erfaring med utbygging og drift av havvindparker til det norske markedet. Selskapet har installert den første havvindparken i Frankrike, ved Saint-Nazaire, og en av de første flytende vindparkene i verden, Provence Grand Large.

Karbonfangst- og lagring

Et annet område Frankrike viser stor interesse for norske løsninger, er CCS. I fjor gjestet daværende industriminister Roland Lescure Norge sammen med en rekke franske toppledere for å se nærmere på karbonfangst og -lagring-prosjektet Northern lights i Øygarden.

– Det fransk-norske samarbeidet på karbonfangst vil være utrolig viktig for å få fart på den grønne omstillingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.