Dette melder syklistforeningen.no

I dag er Schweigaards gate i Oslo et sted der mange helst ikke sykler og i hvert fall ikke setter sykkelen fra deg over lengre tid. Det kan det nå bli slutt på. Sammen med KLP planlegger Syklistenes Landsforening (SLF) Nordens største sykkelanlegg som en integrert del av høyhusprosjektet BG14B rett ved siden av Oslo S.

- Tenk deg at du ruller av gårde på sykkelen mot jobb og har en egen innkjøring til et tørt, trygt og varmt parkeringshus bare for sykler. Der har du servicestasjoner for mekking og sykkelkafé med folk som kjenner attraktive sykkelruter herfra til Roma. Hadde ikke det vært bra? sier Morgan Andersson, generalsekretær i SLF.

Gir bort halvparten

Det største sykkelanlegget i Norden i dag ligger i Malmø. I KLPs prosjekt er det lagt opp til rundt 1250 nye plasser i et offentlig sykkelhotell for reisende ved Oslo S, resten er for de som skal ha arbeidsplassen sin i bygget.

- En sentral del av dette prosjektet handler om å legge til rette for gående og syklende i det som i dag er en trist del av byen. Vi gir halvparten av tomten til nettopp dette. Samarbeidet med SLF er derfor veldig spennende fordi det bringer viktig kompetanse inn i prosjektet, sier Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP, som Norges største pensjonsselskap og står bak høyhusprosjektet.

Spennende konsept

Samarbeidet med SLF er ikke tilfeldig. Sammen med Norsk Friluftsliv blir de leietaker i bygget etter at organisasjonene i 2020 vant «Tidenes idékonkurranse», som gir ti års gratis husleie i toppetasjen med konseptet Allemannsrettens hus.

-  En viktig del av Allemannsrettens hus handler om hvordan vi kan lage mer helsefremmende og attraktive byer. Og her er selvsagt sykkelen viktig. Sykling er effektivt, pålitelig og lite arealkrevende. I mange byer er snitthastigheten for sykling omtrent den samme som for bilkjøring, men syklisten trenger ikke å lete etter parkering og kan i mange tilfeller sykle helt til døra – stadig oftere også inn døra. Dette er noe av det vi ønsker å få til her, sier Andersson.

Åpner flere muligheter

I forrige uke ble det avklart at det ikke blir noe av en ny bussterminal over sporene til Oslo S. Dette åpner opp for nye muligheter i området, ifølge Henning Sunde i Rodeo arkitekter, som jobber med prosjektet.

- Nå må vi virkelig benytte muligheten til å få til en god helhetsløsning i dette støvete området av byen. Målet bør være at vi får ned biltrafikken såpass mye at Nylandsbroen på sikt kan rives ned til sporene og Akerselva åpnes i sin helhet. Den resterende broen over sporene kan bli til en grønn park, en «Highline» slik du finner i New York, sier Sunde.

Gira på byggestart

Prosjektet skal straks ut på en ny begrenset høring før den havner hos politikerne i Rådhuset.

- Vi er klare til å sette i gang med en gang planen er godkjent. Dette blir et stort løft for et område som i dag lengter etter grønne og levende omgivelser, og ikke minst gående og syklende i alle aldre, sier Eskild Rolstad i KLP Eiendom.