Dette er nå klart etter at Skanska og Gøteborg Energi har inngått en langsiktig avtale, der Skanska kjøper cirka halvparten av den elproduksjonen som generes i solcelleparken. Solenergien blir siste brikke i puslespillet i en energieffektiv helhetsløsning for Citygate, melder Skanska.

 

 

Citygate med sine 144 meter og 36 etasjer bygges nå, og vil være klar for innflytting sommeren 2022. Citygate blir da Nordens høyeste kontorbygning, ifølge Skanska. Takket være en energieffektiv helhetsløsning med fjernvarme, fjernkjøling og ulike energieffektiviseringstiltak kan Citygates samlede behov for elektrisitet minimeres og dekkes med lokalt produsert solenergi fra Gøteborgs Energis nye solcellepark i Utby.

– Byggsektoren svarer for cirka 20 prosent av Sveriges klimapåvirkning.Vårt mål er at alle nye egenutviklede kontorprosjekter skal være klimanøytrale i 2037. Citygate har ambisjonen å være ledende innen samtlige bærekraftsområder. Og det å kunne dekke vårt behov for el med lokalprodusert solenergi fra Gøteborg er veldig hyggelig og en bra investering for framtiden, sier Matilda Moberg, bærekraftsansvarlig i Skanska Fastigheter Gøteborg.