Dette melder Bestseller.

Parken er på 207 MW og er lokalisert ved Holstebro i Danmark. Bak parken står selskapet Heartland, som har etablert den uten statlig støtte. Dette melder Bestseller i en pressemelding. De skal kjøpe strøm fra parken, og vil dermed dekke sitt strømforbruk.

– Dette er en markant milepel, som bidrar meget konkret til en grønn omstilling. Vi er stolte over at vårt solcelleanlegg nå kan åpne og bli koblet på el-nettet, slik at enda flere danske virksomheter kan ta i bruk grønn fornybar energi, sier Lise Kaae, direktør i Heartland.

– Vi er glade for at solcellanlegget gjør det mulig for oss å bli forsynt med grønn strøm tilsvarende vårt energiforbruk, og som dermed bidrar til at vi når vårt klimamål, sier Dorte Rye Olsen, som er ansvarlig for bæredyktighet hos Bestseller.

 

 

Fakta

Anlegget er på 222 hektar. Det tilsvarer mer enn 300 fotballbaner.

Anlegget har en effekt på 207 MW.

Solcelleanlegget er eid av Heartland og oppført av Better Energy.
Solcelleanlegget er etablert slik at det tar hensyn til dyre- og planteliv.

Området vil bli beplantet, og får vil beite på hele arealet.