Dette melder Bestseller.

Parken er på 207 MW og er lokalisert ved Holstebro i Danmark. Bak parken står selskapet Heartland, som har etablert den uten statlig støtte. Dette melder Bestseller i en pressemelding. De skal kjøpe strøm fra parken, og vil dermed dekke sitt strømforbruk.

- Dette er en markant milepel, som bidrar meget konkret til en grønn omstilling. Vi er stolte over at vårt solcelleanlegg nå kan åpne og bli koblet på el-nettet, slik at enda flere danske virksomheter kan ta i bruk grønn fornybar energi, sier Lise Kaae, direktør i Heartland.

- Vi er glade for at solcellanlegget gjør det mulig for oss å bli forsynt med grønn strøm tilsvarende vårt energiforbruk, og som dermed bidrar til at vi når vårt klimamål, sier Dorte Rye Olsen, som er ansvarlig for bæredyktighet hos Bestseller.