– Med dette melder Norge seg for alvor på i den europeiske storsatsingen på batterier. Disse fire prosjektene vil bidra til innovasjon i ulike deler av både norsk og europeisk batteriverdikjede, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Vianode i Telemark får et tilskudd på 350 millioner kroner, Morrow i Agder får 345 millioner, Cenate i Østfold får 225 millioner og Beyonder i Rogaland får 75 millioner.

- Samlet er dette den største tildelingen vi noensinne har gitt, sier Håkon Haugli ifølge en pressmelding fra Innovasjon Norge.

De fire bedriftene mottar innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter som ledd i satsingen for å utvikle norsk batteriverdikjede i tråd med ambisjonene i Hurdalsplattformen og regjeringens Veikart for grønt industriløft. I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn, og Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med ramme på en milliard kroner. 

- Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

De fire prosjektene blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.  

- Deltakelse i IPCEI gir adgang til viktige europeiske partnere og markeder og mulighet til å ta batterisatsingen til nye høyder. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske batterisatsingen, med fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen syv søknader. Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.