Dette melder Andel i en pressemelding. 

Andel og Better Energy har inngått et 50/50-partnerskap med ambisjon om å bygge cirka 15 solcelleparker i Danmark i perioden 2024-2028. De to partnerne vil hvert eie 50 prosent av de ferdigbygde solcelleparkene, og Better Energy vil stå for utvikling, bygging og teknisk drift av parkene. Det er også ambisjoner om felles innsats innen energilagring, og tiltak for natur- og biodiversitet i partnerskapet.

Første fire parker klare

De første fire solcelleparkene er klare til å bli bygget i Sorø, Vordingborg, Guldborgsund og Næstved kommune. Alle fire parkene forventes å kunne tilkobles strømnettet og starte produksjon enten i år eller neste år. Samlet vil parkene ha en kapasitet på cirka 750 MWp, noe som omtrent tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 490 000 dansker. Og hvis alle 15 parkene bygges, forventes den samlede kapasiteten å være omtrent 2 GWp, tilsvarende det årlige strømforbruket til cirka 1,3 millioner dansker.

Perspektivene i partnerskapet er vidtrekkende, konstaterer Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy:

- Vårt partnerskap med Andel kommer til å ha direkte effekt på den grønne omstillingen i Danmark. Og vi kan alle være stolte av at Andel, en av Danmarks største selskaper målt etter omsetning, snart kan kalle seg en av Danmarks største medeiere av grønn energiproduksjon på land. Vi har det travelt, og hastigheten på den grønne omstillingen er avgjørende for hvilken verden vi skal leve i om 10, 20, 30 år. Denne avtalen er et stort skritt i riktig retning, sier han.

Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel, betegner partnerskapet som et naturlig strategisk skritt for energikonsernet i arbeidet med å skape mer fornybar energi i Danmark.

- Vi står midt i en dypt alvorlig klimakrise som krever handling nå. Vind- og solenergi på land er den raskeste måten å utvide vår fornybare energi i Danmark på. Det er derfor naturlig at vi øker vårt engasjement i solenergi. Dette er en meget ambisiøs avtale som vil øke den samlede produksjonen av fornybar energi i Danmark og som også vil få betydelig effekt i forhold til Andels mål om at vår produksjon av fornybar energi skal nå 10 TWh i 2035, sier han.

- Det er viktig for Andel å bekjempe klimaendringene og sikre fornybar energi til våre andelseiere og kunder. Det gjør vi nå med Better Energy, sier Hjulmand.

Mark Augustenborg Ødum, CFO i Better Energy, forteller om Better Energys partnerskapsmodell, som i sin essens handler om å invitere medeiere som deler en visjon om å akselerere den grønne omstillingen:

- Som partner kommer man inn i en portefølje av energiparker. Helt konkret får Andel direkte eierskap av grønn strømproduksjon i Danmark, og Better Energy kan fortsette å øke tempoet på utbyggingen av fornybar energi på tvers av våre markeder i Danmark, Polen, Sverige og Finland, sier han.