– Det er helt riktig at klimaet forandrer seg, og dette fører til en del utfordringer. For oss har dette ført til at det er kortere og mer intense vintre med mye is gjennom store deler av vinteren, sier Frode Brakvatne på Lysebu Hotel som ligger i Holmenkollen i Oslo.

– Her oppe er det normalt med -5 til -10 grader fra og med midten av desember til og med litt ut i mars, men den store utfordringen de siste årene har vært en mild periode midt på vinteren, med etterfølgende nattefrost, sier Brakvatne.

Brakvatne-lysebu-hotell.jpg

Frode Brakvatne. Foto: Lysebu Hotel

– Selv om vi har en god takkonstruksjon, så blir det mye istapper og stor vekt ytterst på taket. Dette fører igjen til ødelagte takrenner og sågar lekkasjer inn på rom på grunn av frostsprenging, sier Brakvatne.På grunn av dette har de begynt å montere varmekabler ytterst på takene, og det ser ut til at det virker.

En annen utfordring er fryste rør under veier som skal ta unna grunnvann fra overliggende tomter. – På grunn av milde perioder midt på vinteren, blir vannet sildrende over veien, sier Brakvatne.

– Det er ikke varmeperioden i seg selv som er problemet. Men at man har væromslag iløpet av vinteren med varmere vær og kanskje mye sol samtidig som vinteren ikke er over, sier Brakvatne.

– Dette igjen skaper mye is og isdannelse over alt, siden det er nattefrost og nye kuldeperioder som kommer. Har vel aldri brukt så mye strøgrus som i år, sier han.