Dette kommer frem i en pressemelding fra det danske Klima-, Energi- og forsyningsminesteriet.

- Det kan kanskje høres rart ut, men kjøledisken i det lokale supermarkedet kan faktisk være med på å holde radiatorene varme. Det gir god og grønn mening i å gjenbruke den varmen som apparater og anlegg skaper, til å varme opp private hjem. Det sparer ressurser og hjelper klimaet, sier klimaminister Dan Jørgensen.

Den nye avtalen sier farvel til regler og administrative hinder, slik at leverandører av overskuddsvarme og fjernvarmeselskapene kan avtale pris direkte med hverandre. Det kreves likevel at de samlede omkostningene til utnyttelse av overskuddsvarmen holdes under et fastsatt pristak.