Outstanding er det høyeste nivået i miljøsertifiseringen av bygg, BREEAM-NOR. ”Effekthuset” er det andre i Rogaland til å nå Outstanding. Det første var Finansparken i Bjergsted i Stavanger.

 – I utgangspunktet var nivået lagt på Excellent, men da vi så hvor god score som ble nådd i de ulike kategoriene, endret vi ambisjonen til det høyeste nivået, sier prosjektleder Andreas Poulsson hos byggherre Base Property i en melding fra Lnett

Gledelig

Lnett satte krav til klassifiseringen Excellent, men det var entreprenørene som identifiserte muligheten til å nå Outstanding underveis i byggingen. Jærveien 35 er bygget i massivtre og arealet er 8 673 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, fire av dem over bakkenivå.

Effekthuset-breeam-overrekkelse foto lnetti.jpg

Prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property overleverer sertifikatet til administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. Foto: Lnett

Lnett overtok bygget senhøstes 2021. Administrerende direktør Håvard Tamburstuen sier selskapets oppgave er å sørge for et strømnett som gjør at samfunnet lykkes med elektrifisering og det grønne skiftet.

 – Vi gjør en jobb som bidrar til at andre lykkes med bærekraft. Samtidig ønsker vi også selv å gå foran hvis vi kan. Derfor er det spesielt gledelig med et nytt bærekraftig bygg, sier Tamburstuen.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes var til stede på markeringen i Jærveien 35.

 

Effekthuset-breeam-overrekkelse-foto lnett.jpg

Fra venstre: Ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune, prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property, administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett og Hege Aasbø i Veni. Foto: Lnett

– Det er utrolig kjekt å se hva dere har fått til her på den gamle rådhustomten. Sandnes kan være stolte over at vi har utbyggere og bedrifter som setter miljø og bærekraft så høyt, sa Wirak i sin hilsen til byggherre, huseier og entreprenører

Totalentreprenører har vært Backe Rogaland og Caverion. – Byggebransjen har over lang tid hatt alt for høyt forbruk av energi og råvarer. Nå arbeider vi hardt for å finne gode og bærekraftige løsninger, der gjenbruk og sirkulærøkonomi spiller en nøkkelrolle, sier Sjur Hana, administrerende direktør i Backe.

Sertifisering gir høyere markedsverdi

For alle aktørene har BREEAM-sertifisering vært viktig. – Først og fremst fordi det er bra for miljøet, men vi legger heller ikke skjul på at det også gir en høyere markedsverdi å bli sertifisert i henhold til en anerkjent standard. Og i mange tilfeller, som i dette, er det noe kunden krever, enten de skal kjøpe eller leie i bygget, sier prosjektleder Andreas Poulsson i Base.

Det er teknologi- og innovasjonsselskapet Veni som har vært revisor for sertifiseringen.