Allerede fra 1.april i år ble forbrukstariffen for Statnetts tariff satt til null. Nå gjøres også dette for energileddet, som er kostnaden for tap i transmisjonsnettet.

Bakgrunnen for at Statnett gjør dette er de svært høye inntektene fra forbindelsene til andre land, samt fra flaskehalser i det norske nettet den siste tiden. Dette er såkalte flaskehalsinntekter, og skyldes store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene, samt mellom landsdelene, melder Statnett i en pressemelding.

Samtidig som flaskehalsinntektene gir store merinntekter for Statnett, gir høye tapskostnader store utgifter for mange nettselskaper. Statnetts beslutning om ikke å kreve energiledd i tariffen fra september vil redusere disse kostnadene og bidra til å redusere konsekvensene for kundene.

– Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Statnett vedtok også i dag at fastleddet for forbruk og energileddet i tariffen skal settes til null for hele 2023. Den største kompensasjonen vil komme i Sør-Norge, der prisen er høyest og dermed kostnaden ved tap i nettet også.

– Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, avslutter Hilde Tonne.