Selskapet har sammenlignet timesverdier for Østfold, Follo og Romerike i perioden fra midten av mars og ut mai ,de første månedene etter at Norge stengte ned, med samme periode i fjor. Overraskende nok ser vi at strømforbruket har holdt seg ganske stabilt.

Selv om vi nå tilbringer mer tid hjemme, og gjennom hele dagen bruker ting som krever strøm, har det altså ikke påvirket strømforbruket vårt noe særlig, ifølge Elvia.