Dette melder LINK Arkitektur.

Kontorbygget Nygaarden har ambisjon om å skape et nytt sosialt knutepunkt mellom Johannes Bruns gate og Nygårdsgaten, og å vitalisere flyt og sirkulasjon i området. Nybygget markerer inngangen til Bergen fra sørsiden, med lett tilgjengelighet fra bybanestoppet ved Media City Bergen.

Et fleksibelt kontorbygg

Nygård er et område under utvikling, og bygget er en viktig brikke for byutviklingen i Bergen. Området byr på en miks av kontorer, bolig, undervisning, restauranter og handel, og med flere naboer innen media og næringssegmentet bidrar bygget til å forme Bergens sentrale forretningsområde.

Byggets førsteetasje er åpent for publikum med kafé, restaurant og andre sosiale funksjoner. Eksisterende grøntstruktur er videreført ved å trekke parkpreget fra Nygårdsparken rundt bygningen, inn trappeamfiet, gjennom byggets indre atrier og ut igjen ut mot Nygårdsgaten og det trafikale knutepunktet.

- Visjonen i prosjektet har vært å skape gode kontorlokaler som står over tid, slik at fremtidens krav til teknologi, bedrifters endringsbehov og nettverksutnyttelse ivaretas. Målet er skape attraktive arbeidsplasser der ressursene kan brukes på best mulig måte, forteller arkitekten bak prosjektet, Kristian Bekkenes i LINK Arkitektur.

Fokuset har vært å utvikle lyse og luftige arealer med stor grad av fleksibilitet, noe som gir mulighet for tilpasning når behovene endrer seg. Et romslig atrium i midten av bygget gir ikke bare lyse og luftige kontorarealer, men også gode fellesarealer hvor medarbeiderne vil trives. Leietakere og besøkende har adkomst til bygget fra to sider, som sammen skaper en raus passasje gjennom bygget, med direkte adkomst til byggets atrium, og videre til hvert enkelt kontor. Det er lagt til rette for sosial interaksjon mellom leietakere med flere fellesfunksjoner og møterom.

Prosjektet er klassifisert som BREEAM Excellent, energiklasse A, passivhustandard og sjøvannskjøling. Det er også tatt stilling til hvordan bygget kan demonteres og hvordan enkeltelementer kan gjenbrukes.