Entelios, Norges største leverandør av energi til bedriftsmarkedet, skal levere strøm til all kommunal virksomhet i Ålesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven og Vestnes kommuner til minimum 2025, melder selskapet.  

Skal levere strøm til 1250 ulike anlegg

I praksis betyr dette at totalt 1250 kommunale bygg som skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg og idrettsanlegg i tillegg til kommunale virksomheter fremover får dekket sitt strømbehov gjennom samarbeidet med Entelios. Avtalen gjelder for to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år.

Samlet forbruk på 110 millioner kWh i året

Det var i alt fire ulike leverandører som kjempet om oppdraget om å levere 110 millioner kWh i året. Tilbyderne ble rangert etter hovedkriteriene «Pris», «Kompetanse og organisering» og «Miljø og energibesparelse». Entelios oppnådde 9 av 10 mulige poeng på «Kompetanse og organisering», og fikk 10 av 10 mulige på de to andre kriteriene. Pris ble vektet med 50 prosent i anbudet.

I tildelingsbrevet fra Ålesund kommune, som hadde mandat fra de øvrige involverte kommunene til å velge samarbeidspartner, fremheves blant annet Entelios’ sin kompetanse innen rådgivning, kartlegging og energiledelse. Effektanalyser, bygg-gjennomgang og oppfølging av vannbårne systemer ble også tillagt avgjørende vekt. I tillegg fremheves også det faktum at selskapet har god erfaring med og referanser fra andre kommuner og store kunder.

Har spart kommunene for betydelig beløp siden 2018

– Vi gleder oss stort over å ha fått fornyet tillit fra de syv kommunene til å forvalte deres strømportefølje for minimum de kommende to årene, sier adm. direktør Kolbjørn Hembre i Entelios.

Selskapet har nemlig bistått de samme kommunene siden 2018. I den foregående femårs-perioden har kommunene takket være nettopp aktiv forvaltning og vellykkede prissikringsstrategier spart betydelige midler sammenlignet med å ligge i spotmarkedet.

– Basert på et sterkt samhold mellom kommunene ble vi i forrige periode enige om et mandat hvor ca. 50 prosent av kommunenes energibehov ble prissikret. Det resulterte i betydelige besparelser, og disse midlene kunne kommunene bruke til drift og investeringer i stedet. Vår klare ambisjon er at vi også i den kommende perioden skal bidra til et hyggelig resultat og forutsigbarhet for Ålesund og de andre kommunene som inngår i dette innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, sier Hembre.