Dette melder ES Energy Save Holding AB. 

Systemet bygger på Energy Saves prefabrikkerte og patenterte Plug-in- Modul HeatBox Hydro 90 som er en komplett mobil varmesentral med en varmepumpeeffekt på 90 kW i kombinasjon med PowerCells brenselscellesystem med en effekt på 30 kW, som drives av grønn våtgass.

Gjennom optimering av systemet gjenvinnes varmen fra brenselcellen, samtidig som en viss del av den produserte elektrisiteten brukes for å drive varmepumpesystemet. Testen av systemet indikerer en høy virkningsgrad og en økt ressursutnyttelse.

– Konseptet skaper store muligheter for applikasjoner med et kombinert varme- og elbehov, hvor tilgangen til elektrisitet er begrenset eller ikke eksisterende, for eksempel i offgrid-applikasjoner. Varme- og elsystem koordineres for å skape maksimal kundenytte. Til og med kjøling kan leveres med høy systemeffektivitet, sier Fredik Sävenstrand, adm.dir. i Energy Save.

– Energimarkedet gjennomgår store forandringer, og vi må bli bedre på å ta vare på synergier. For å møte utfordringene i den pågående omstillingen mot et fossilfritt samfunn, kreves et systemperspektiv der ulike former av grønn energiteknikk kombineres med hybride systemer. På den måten skaper vi større nytte for både kunder og samfunn, og investeringsterskelen senkes gjennom en bedre ressursutnyttelse, sier Anders Bodén, senior vice president og ansvarlig for strategi sales hos PowerCell.

Selskapene ser frem til neste steg hvor de skal gjennomføre kommersielle felttester i utvalgte kundeapplikasjoner.