– Dette er spennende funn! Det vil ha stor samfunnsgevinst å bruke noe som ellers skulle kastes til å lage ny jord, sier direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling, i Statsbygg ifølge statsbygg.no.

I dag inneholder mange jordblandinger torv. Torvuttak fra myrer medfører store klimautslipp og miljøproblemer fordi en naturlig myr lagrer svært mye karbon. Og at det kastes for mye avfall som i stedet kunne blitt gjenbrukt, er en kjent problemstilling.

 I forskningsprosjektet «Sirkulær jordblanding» har Statsbygg som oppdragsgiver lett etter nye løsninger sammen med forskere og eksperter fra rådgivningsselskapet Asplan Viak, Norsk institutt for bioøkonomi og Høgskulen for grønn utvikling.

Prosjektet har testet flere ulike varianter med jordblandinger. De har kommet fram til tre velfungerende blandinger for bruk på tak, og to for landskap og park. Alle blandingene er klimapositive, som vil si at de fanger og lagrer mer karbon når du bruker dem enn det som ble sluppet ut da de ble produsert.

Direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling, i Statsbygg. Foto: Statsbygg
Direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling, i Statsbygg. Foto: Statsbygg

– Jordblandingene inneholder gjenbruksmaterialer som blant annet knust teglstein, kompost og biokull. Det gjør at de har et mye lavere klimagassutslipp enn dagens kommersielle jordblandinger. Det har vært helt sentralt i prosjektet å redusere utslipp i produksjonen av jorda, sier Fylling.

 Oppskriften på jordblandingene vil bli gjort tilgjengelig for alle gjennom en rapport samarbeidspartene har laget.

 – Tanken er at hele næringen, ikke bare Statsbygg-relaterte prosjekter, skal kunne nyte godt av arbeidet med de nye jordblandingene.

Store miljøgevinster

 Partene i prosjektet er svært fornøyde med å ha funnet fram til jordblandinger som ser ut til å fungere for den ønskede vegetasjonen, som Ikke blir for tunge eller skaper uønskede kjemiske reaksjoner.

 – Samtidig har det vært spennende å utforske mulighetene for hvordan utformingen av landskap kan bidra til å fange karbon, sier prosjektleder Geir Tore Møgedal i Asplan Viak.

 Årlig blir det revet over 20.000 bygg i Norge, og i 2021 sto bygg- og anleggsindustrien for en fjerdedel av alt avfall i landet. Avfall fra denne sektoren utgjorde 2,8 millioner tonn.

 – Det er store miljøgevinster å hente i vår bransje, påpeker Møgedal.

Grønt fond

 Forskningsprosjektet «Sirkulær jordblanding» er et resultat av ideer som kom frem i forbindelse med utvikling av det nye Regjeringskvartalet. I mai 2020 ble det bevilget ekstra midler over statsbudsjettet til Statsbygg-satsingen Grønt fond, som skulle benyttes til bærekraftig utvikling i byggenæringen.

 – Fondet har vært en viktig pådriver i arbeidet med bærekraft. Vi er veldig fornøyde med å få fram resultater for jordblandinger der avfallsressurser erstatter torv. Her har gode krefter gått sammen for å finne morgendagens gode miljøløsninger, avslutter Anders Fylling i Statsbygg.

Last ned rapporten her!