Hetebølger, skogbrann, flom, ekstremvær og tørke har preget avisoverskriftene i sommer. Klimakrisen blir stadig mer alvorlig, men med bare seks år igjen på å nå målet om en utslippsreduksjon på 55 prosent, er det fortsatt mange selskaper som henger etter, viser Klimaindeksen 2023 fra PwC.

– Det går for sakte. 22 av 100 selskaper kan vise til utslippskutt i egen virksomhet og verdikjede, men kun ni av disse kutter i tråd med Parisavtalen, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i PwC.

I årets utgave av Klimaindeksen har 64 av selskapene besvart en kvalitativ spørreundersøkelse. Her svarer 8 av 10 at de mener politikerne ikke er modige nok i klimapolitikken. Flertallet, nesten syv av ti, har ikke troen på at Norge vil nå vårt 2030-mål.

Bedriftene vil ha strengere politikk

– Flere av selskapene etterspør økonomiske insentiver, som mer aktiv bruk av skatte- og avgiftssystemet. Mange savner også mer støtte til rapportering og bedre tilrettelegging for sirkulære forretningsmodeller, sier Løvstad.

Disse ni kutter i tråd med Parisavtalen

De ni selskapene som kan vise til utslippskutt i tråd med Parisavtalen er: Lerøy Seafood Group, Posten Norge, NG Group, Salmar, Storebrand, Mowi, Møller Mobility Group, Veidekke og Skretting.

Statistikk:

  • 91% har rapportert et klimaregnskap i 2021. En oppgang fra i fjor hvor tallet var 83%.
  • 66% har satt tallfestede mål for reduksjon av absolutte utslipp. I 2022 lå tallet på 62%.
  • 86% inkluderer indirekte klimagassutslipp (scope 3) i sitt regnskap, opp fra 74% i fjor.
  • 61% inkluderer alle indirekte klimagassutslipp (scope 3) i sitt regnskap, som nesten er en dobling fra 33% i fjor.