Dette melder Longyearbyen lokalstyre.

Batteriet leveres av det franske batteriselskapet Saft. Monteringen begynner allerede til sommeren og batteriløsningen skal være i full drift i 2023.

– I den arktiske kulden er vi helt avhengige av en sikker energiforsyning. Samtidig merker vi godt klimaendringene fra år til år. Vi er derfor klare til å gjøre vår del av jobben for å kutte utslippene, samtidig som vi får på plass en fremtidsrettet og sikker energiforsyning med det nye batteriet, sier Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre.

Innkjøpet av batteriet er grundig utredet og markerer starten på innfasingen av en ny utslippsfri energiproduksjon på Svalbard.

– For Longyearbyen lokalstyre markerer batterikjøpet starten på et viktig byggeprosjekt, samtidig som vi nå igangsetter arbeidet med å lage en ny energiplan. Batteriet blir en viktig brikke i arbeidet med å få på plass en ny og fornybar energiløsning for Svalbard, sier Joachim Karlsen, prosjektleder for energiomstilling i Longyearbyen lokalstyre.

Prosjektet har stor overføringsverdi til fastlandet

– I Longyearbyen lokalstyre er vi opptatte av å dele våre erfaringer med andre. Vår fremtidige erfaring med bruk av batteriet, og arbeidet vi nå skal gjøre for å omstille energiforsyningen på Svalbard, får stor overføringsverdi til fastlandet, sier Karlsen.

Enova bidrar med økonomisk støtte til prosjektet, og Longyearbyen lokalstyre har innledet et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, som skal sikre opparbeidelse av kunnskap og kunnskapsspredning.

To kullkraftverk

Det er i dag to kullkraftverk på Svalbard; et i Longyearbyen og et i russiske Barentsburg.

Kullkraftverket i Longyearbyen ble bygget i 1982 og har to kullfyrte dampkjeler som leverer damp til to dampturbiner hvorav den ene kan levere henholdsvis 5,5 MW elektrisitet og 20 MW termisk varme (fjernvarme) og den andre 5,5 MW elektrisitet. Som reserveløsning har kullkraftverket flere dieselfyrte kjeler til varmeproduksjon og dieselgeneratorer for kraftproduksjon.

Longyearbyen lokalstyre vedtok høsten 2021 at kullkraftverket skal stenges senest høsten 2023. Longyearbyen lokalstyre skal nå utarbeide en plan for en ny og fornybar energiløsning, og i mellomtiden vil dagens dieselbaserte reservekraftverk fungere som en overgangsløsning inntil et nytt energisystem er på plass. Overgangen fra kull til diesel vil kutte CO2-utslippene med cirka 50 prosent, men på sikt har Longyearbyen lokalstyre et mål om å kutte klimautslippene med 100 prosent.

  

Fakta om Saft

Batteriselskapet Saft ble grunnlagt i Frankrike i 1918, og er i dag et globalt selskap som leverer batterier over hele verden. Saft har tidligere levert batterier til isolerte samfunn i Arktis som for eksempel Canada og Alaska, men batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Saft har også tidligere levert batterier til mange av norskekystens fyrlykter. Saft er i dag hundre prosent eid av energiselskapet Total.

Fakta om batteriet

Batterisystemet er satt sammen av seks containere på 6 meter (20 fot). Batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Systemet har en effekt på 6 MW og kan lagre 7 MWh, noe som gir en lagringskapasitet som er tilstrekkelig til å drifte byens strømforsyning i over en time. Det er langt mer tid enn det tar å starte dieselgeneratorene som i dag utgjør reservekraften til kullkraftverket. Samtidig er systemet en overgangsløsning frem til energiforsyningen blir helt fornybar. Etter planen begynner installasjonen av batterisystemet til sommeren, og det skal være i full drift i 2023.