Dette melder Equinor.

– Jeg er stolt av at vi nå har startet produksjonen på Hywind Tampen, Norges første og verdens største flytende vindpark. Dette er et unikt prosjekt, den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassinstallasjoner i drift, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Hywind Tampen vindpark eies av partnerne i Gullfaks- og Snorre-feltene og det er ventet at vindparken skal forsyne om lag 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på de to feltene. Det vil redusere CO2-utslippene fra feltene med om lag 200 000 tonn per år.

Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor. Foto: Flemming Stene/Equinor ASA
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor. Foto: Flemming Stene/Equinor ASA

– Den norske andelen av prosjektet er på om lag 60 prosent. Det viser at vi, sammen med våre partnere og leverandører, er i ferd med å bygge ny norsk industri på skuldrene til olje- og gassnæringen med den kompetansen vi sammen har opparbeidet oss over mange tiår, sier Tungesvik.

Etter planen vil sju av elleve turbiner være i produksjon i løpet av året. De siste fire turbinene er sammenstilt i høst og installeres på feltet når været tillater det neste år. Allerede med sju turbiner vil Hywind Tampen være verdens største flytende vindpark på 60 MW.

Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor ASA
Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge. Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor ASA

Med fantastiske vindressurser har Nordsjøen også en viktig rolle i det grønne skiftet og for energisikkerheten i Europa og Norge. Gjennom Hywind Tampen tar man ett første steg for å utvikle en ny industri innen havvind i Norge, som kan bidra til pålitelig, rimelig og fornybar energiforsyning.

– Hywind Tampen kutter utslipp fra olje og gass industrien og øker gasseksporten til Europa. Dette er et viktig bidrag til å endre norsk sokkel fra å være olje- og gassprovins til å bli en energiprovins. For bare noen få år siden var det ingen som ville trodd at plattformer kunne drives med kraft fra flytende vindturbiner. Nå er vi i gang, sier Kjetil Hove, Equinors konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.