Dette melder Alstom.  

Arrangementet ble holdt som del av EXPO Ferroviaria 2023. Toget vil inngå i kommersiell tjeneste i Valcamonica på FERROVIENORDs ikke-elektrifiserte Brescia-Iseo-Edolo-linje i årsskiftet 2024 og 2025. 

Det er Trenord som opererer jernbanetjenesten, som del av H2iseO-prosjektet som har som mål å skape Italias første Hydrogen Valley i Brescia-området. 

Det hydrogendrevne toget Coradia Stream innfrir på det europeiske målet om å redusere C02-utslipp med 100 prosent innen 2050, ifølge Alstom. Det er det første null CO2-utslipps-toget i Italia utstyrt med hydrogenbrenselcelle. Toget har en kapasitet på 260 seter og en rekkevidde på mer enn 600 km.

Tirsdagens begivenhet skjer som følge av en avtale signert i november 2020 om leveranse av seks tog med hydrogenbrenselcelle til Trenord med opsjon på ytterligere åtte tog

Etter en testfase skal togene inngå i kommersiell tjeneste i Italias første Hydrogen Valley, i Valcamonica, på Brescia-Iseo-Edolo-linjen.

FNM, FERROVIENORD og Trenord står bak H2iseO-initiativet, som har som mål å utvikle en økonomisk og industriell hydrogenforsyningskjede i Valcamonica med utgangspunkt i mobilitetssektoren, starte energiskiftet i området og bidra til å avkarbonisere en betydelig del av lokal kollektivtransport. Dette er et innovativt prosjekt, som blant annet inkluderer byggingen av tre anlegg for produksjon, lagring og distribusjon av fornybart hydrogen uten CO2-utslipp (i Brescia, Iseo og Edolo), samt igangsettingen av 40 hydrogenbusser for å erstatte hele flåten som i dag brukes av FNM Autoservizi.

En rekkevidde på mer enn 600 km

De nye hydrogendrevne togene er basert på Alstoms enetasjes Coradia Stream regionaltog-modell, som er rettet mot det europeiske markedet og allerede produseres av Alstom i Italia. Det hydrogendrevne Coradia Stream-toget vil opprettholde de høye standardene for komfort i sin elektriske versjon og vil tilby samme driftsytelse som diesel-tog, inkludert rekkevidde. Det hydrogendrevne Coradia Stream-toget kan operere på ikke-elektrifiserte linjer som erstatning for tog som bruker fossilt brensel. Toget har en rekkevidde på mer enn 600 km og dets komfort og stillegående egenskaper kan sammenlignes med andre elektriske Coradia-modeller, ifølge Alstom.

* FNM, den ledende integrerte gruppen for bærekraftig mobilitet i Lombardia.