Dette melder AF Posten.

AF Energi har overlevert prosjektet på Vestlia til en fornøyd hotelldirektør Roger Espeli. Hotellet kutter 30 prosent av energiforbruket med oppgraderingen og har oppnådd energimerke B.

– Vi er veldig fornøyde! sier Roger Espeli. Energibesparelsen er på mer enn 2 GWh.

Prosjektet hadde en ramme på 12 millioner kroner eks. mva. og innebar å bygge opp to varmepumpeanlegg med brønner, vannbårent varmesystem og oppgradere beredere og ventilasjonssystem i bygget.

– Hotellet er bygget i etapper siden 1970-tallet og hadde behov for en oppgradering av energisystemene for å møte morgendagens krav og en mer bærekraftig fremtid, sier Roger Espeli. – At vi oppnår energimerke B, vurdert av EVR Norge AS, er vi godt fornøyd med, sier hotelldirektøren.

Tor Olsen (t.v.) og Mathias Mikkelsen forklarer hotelldirektør Roger Espeli hvordan man betjener varmepumpepanelet. Foto: AF Gruppen

For mange hoteller er det ofte stort potensial i å optimalisere oppvarming og ventilasjon. AF Energi så en mulighet til å effektivisere ventilasjonssystemet ved å plassere sensorer på strategiske lokasjoner i hotellet og driftsoptimalisere basert på automatikk. På den måten varmer man ikke opp rom der ingen oppholder seg, og alt går helt automatisk.

– Vi kutter en tredjedel av energiforbruket med det nye anlegget og optimaliseringen av eksisterende ventilasjon. Samarbeidet med AF Energi og prosjektledelsen har vært meget godt, sier Roger Espeli.

Det er Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi helt enig i. – Det spesielle i dette prosjektet har vært samspillet med kunde. De har høy teknisk kompetanse som gjør det lett å kommunisere godt, sier han.

Tor Olsen synes prosjektet har vært inspirerende.

– Hotellbransjen har mye å hente på energieffektivisering og kan lære mye av prosjektet på Vestlia. – Vi startet med et forprosjekt der vi analyserte hotellet, med fokus på hvilke lønnsomme energitiltak som kunne gjennomføres.

Mathias Mikkelsen sier prosjektet har vært lærerikt og til tross for utfordringer, så har prosjektet gått bra med god tone med UE'er og kunde hele veien.

–  Den største utfordringen var brønnboringen i svært krevende terreng. Det er tunge maskiner som skal komme seg frem og området preges av myk skogsbunn og myr.

 – Det gikk på et vis og vi tilbakestiller naturen så godt det lar seg gjøre, men det var en krevende prosess, sier Mikkelsen.

– Hva kan andre hoteller lære av prosjektet på Vestlia?   

– Vi tjener inn investeringen i løpet av seks til sju år, men for oss er miljøaspektet ved dette også et viktig argument for å satse på energieffektivisering, sier Roger Espeli.