Regjeringen skal øke CO2-avgiften fra dagens 590 kroner til 2 000 kroner tonnet, viser klimaplanen som nylig ble lagt frem.

- Økningen vil bidra til å utløse store utslippskutt. Men effekten av avgiftsøkningen avhenger av hvordan regjeringen velger å kompensere gjennom andre skatte- og avgiftslettelser. Det viktigste er at de ikke må kompensere med redusert veibruksavgift. Da blir effekten null i veitransporten, sier Holm i en melding fra Zero.

Utslippsbudsjettet i klimaplanen omfatter kun halvparten av Norges utslipp. Det er Zero kritisk til. 

- Budsjettet burde omfattet alle norske utslipp, og målet burde vært å kutte de samlede utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Det ville vært i tråd med målet som ble vedtatt i EU før jul, sier Marius Holm.

Zero mener samtidig at det er positivt at regjeringen nå legger opp til kutt i Norge framfor kvotekjøp.

- Det er viktig at vi kutter egne utslipp, fremfor å betale andre land for å omstille deres næringsliv. Dette vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser ved å omstille til utslippsfri, energieffektiv og framtidsrettet teknologi, sier Holm.