Dette melder Multiconsult.

Så vidt vi kjenner til er det første gang i verden at en geoteknisk borerigg bruker batteri som energikilde. Vi er veldig fornøyde med nå å være i gang med helelektriske grunnundersøkelser som er utslippsfrie og fører til mye mindre støy for nærmiljøet, sier Vidar Baafjord, seksjonsleder for grunnundersøkelser i Multiconsult.

En ny barnehage på Øvre Slettheia i Kristiansand skal være en utslippsfri byggeplass, og det er i forbindelse med dette prosjektet de helektriske geo- og miljøtekniske grunnundersøkelsene ble gjennomført. Multiconsults hybridrigg, GM 100 GT Hybrid, kan kobles direkte på byggestrøm eller elektrisk batteri, og kan også kjøres på biobasert drivstoff. Boreriggen er dermed tilnærmet utslippsfri i drift, og har satt en ny standard for anleggsmaskiner.

Vi ønsker å være med på å utvikle hele næringen, og i dette tilfellet geotekniske undersøkelser, i en mer bærekraftig retning. Nå har vi testet ut løsningen med å utføre geotekniske undersøkelser med borerigg drevet av batteri, og det gjør det enda enklere å tilby denne løsningen til alle andre som vil gjennomføre slike undersøkelser på den mest miljøvennlige måten, sier Ole Aabel Tryggestad, avdelingsleder for geo datafangst i Multiconsult.

Boreriggen er levert av det finske selskapet Geomachine OY, via servicepartner PTO Teknikk AS. Leverandør av batteri er Eviny.